Opgelet; dit event is afgelopen. Bekijk het ganse webinar hier online!

HPCloudAgileBusinessPartner1Een technisch Webinar over HP IMC.

Met HP Intelligent Management Center (IMC) kunnen beheerders hun switchen vanuit 1 centraal punt beheren:

  • Vanuit het grafisch overzicht kan je onmiddellijk het gehele netwerk in kaart brengen en snel detecteren waar er zich precies problemen voordoen.
  • Stel performance monitoring in en controleer of je switchen al dan niet (te) zwaar belast worden
  • Mits een add-on kan je zelfs je switchen beheren vanop remote locaties (via VPN)

Een zéér interessante tool voor netwerkbeheerders; Waar je vroeger met de laptop langs elk netwerk rack diende te lopen, kan je vandaag als beheerder vanop je bureau onmiddellijk het ganse netwerk inspecteren en aanpassen zoals gevraagd.

Hans Van Ballaer, sr. System Engineer VanRoey.be

Meer info over HP IMC vind je op deze pagina.