Renotec Project

De groep Renotec is een gespecialiseerde hoofdaannemer in renovatietechnieken. Binnen de groep zijn er verschillende bedrijfsunits die elk hun specialiteit hebben. Dit gaat van rioolrenovatie over asbestsanering en geklasseerde monumenten tot renovatie van appartementsgebouwen. De groep heeft ongeveer 620 opgeleide personeelsleden verspreid over de verschillende vestigingen.

Als bedrijf met verschillende vestigingen en een groot deel van het personeel dat erg mobiel is, had de groep Renotec een betrouwbare oplossing nodig om over de verschillende vestigingen één draadloos netwerk uit te bouwen. Renotec koos voor een schaalbare oplossing die eenvoudig centraal te beheren is.

De groep Renotec is een gespecialiseerde hoofdaannemer in renovatietechnieken. Binnen de groep zijn er verschillende bedrijfsunits die elk hun specialiteit hebben. Dit gaat van rioolrenovatie over asbestsanering en geklasseerde monumenten tot renovatie van appartementsgebouwen. De groep heeft ongeveer 620 opgeleide personeelsleden verspreid over de verschillende vestigingen. Renotec profileert zich als een sterke vernieuwer die hoogtechnologische, innovatieve technieken en procedures hanteert en ontwikkelt.

Er waren verschillende redenen waarom Renotec een omvattend WiFi netwerk wilde, legt IT manager Guy De Knaep uit: ‘In 2012 hadden we de uitrol van een project met iPads, waarbij honderd medewerkers een tablet kregen. In het begin hadden zij alleen een verbinding via mobiele data, maar dat was niet echt praktisch en kwam ook duur uit. Daarom wilden we een degelijk WiFi netwerk. Deze oplossing moest wel over verschillende kantoorgebouwen te gebruiken zijn: op onze hoofdzetel in Geel hebben we diverse kantoorunits verspreid over het terrein, en onze medewerkers werken ook vaak vanuit onze andere vestigingen in onder meer Wijnegem en Waremme. Daarom wilden we één draadloos systeem over al deze locaties.’
Een andere reden om een meer omvattend draadloos netwerk uit te bouwen was een nieuw scansysteem, zegt Guy De Knaep: ‘We hadden op dat moment al in een van onze magazijnen een klein draadloos netwerk voor scanners, maar omdat we naar een nieuw scansysteem wilden overstappen dat we op meer locaties gingen gebruiken, voldeed dat niet meer.’

Omdat VanRoey.be met Ruckus Wireless zowel wat de oplossing zelf als wat de prijs betreft het best scoorde, hebben we voor hen gekozen.

Guy De Knaep, IT Manager Renotec

Zeker voor dit scansysteem is het WiFi netwerk bedrijfskritisch, verklaart Guy De Knaep: ‘In eerste instantie gebruiken we het in Geel op twee plaatsen, maar we willen het uitbreiden naar de andere vestigingen. In de magazijnen is het echt bedrijfskritisch omdat alles gescand wordt via WiFi. Het draadloos netwerk wordt ook gebruikt door mensen met een laptop, maar die zouden eventueel nog naar het bekabeld netwerk kunnen overstappen. Voor de iPads is er eventueel nog 3G.’

In de zoektocht naar een oplossing voor het draadloze netwerk waren er voor Renotec enkele belangrijke criteria, legt Guy De Knaep uit: ‘We wilden absoluut een oplossing die als één WiFi netwerk over al onze vestigingen en bedrijfsunits heen zou fungeren. We wilden het hele netwerk ook centraal kunnen beheren vanuit Geel. Ook flexibiliteit was voor ons een belangrijk criterium. Renotec groeit als bedrijf redelijk hard, en we wilden een oplossing die schaalbaar was.’ Op basis van deze criteria ging men op zoek naar mogelijke oplossingen. Daar zat onder meer Ruckus Wireless bij, vertelt Guy De Knaep: ‘We hebben verschillende partijen gezien, waaronder de marktleider en Ruckus.

Ruckus werd voorgesteld door VanRoey.be uit Turnhout. Guy De Knaep: ‘VanRoey.be is onze voorkeurspartner voor infrastructuur. Het was dan ook niet meer dan logisch dat ik hen betrok in deze zoektocht. VanRoey.be kon de nodige certificaten op tafel leggen en gaf me een overzicht van de verschillende succesvolle implementaties die ze hadden uitgevoerd. Dit bevestigde me mijn vertrouwen in deze partner.’
“Ik kende Ruckus al van een vorige job, en had er ook van collega IT managers al goede dingen over gehoord. Ruckus had een goed antwoord op onze vragen. Zo hebben ze met de Zone Director een centrale controller, die makkelijk uit te breiden is als er meer access points bij komen. Ook op de andere punten scoorde Ruckus erg goed. Pas in tweede instantie zijn we naar de prijs gaan kijken. Ook wat dit betreft zaten ze goed. De totaaloplossing was duidelijk goedkoper dan bij de concurrentie. Omdat Ruckus Wireless zowel wat de oplossing zelf als wat de prijs betreft het best scoorde, hebben we voor hen gekozen.’

Netwerk al uitgebreid

In eerste instantie koos Renotec voor een ZoneDirector 1125, 14 ZoneFlex 7363 AP’s en twee ZoneFlex 2741 Outdoor AP’s. Al snel kwam er behoefte aan meer, zegt Guy De Knaep: ‘Ondertussen hebben we WiFi geïnstalleerd op een negental sites. Ook het aantal mensen dat WiFi moet kunnen gebruiken, is gegroeid tot ongeveer 150. Omdat we het op meer locaties nodig hebben, is het netwerk ondertussen al uitgebreid tot 26 AP’s, en dit aantal zal zeker nog groeien. Daarom hebben we onze oorspronkelijke Zone Director ook al ingeruild voor een hogere versie, namelijk de ZD 3050.’

Guy De Knaep is erg tevreden over zowel de oplossing als de implementatie door VanRoey.be: ‘De installatie door VanRoey.be en Ruckus is vlot verlopen. Ook de oplossing zelf beantwoordt helemaal aan wat we wilden. Voor de eindgebruikers werkt alles perfect, en het beheer is erg gebruiksvriendelijk. We kunnen vanuit de IT dienst het beheer makkelijk zelf doen, maar als er nood is aan ondersteuning kunnen we bij VanRoey.be en Ruckus terecht. Vooral voor advies is het handig dat we hen kunnen raadplegen. Zo willen we nu bijvoorbeeld ook voor de magazijnen buiten scanning invoeren, zodat we al ons materiaal kunnen opvolgen. We kunnen dan bij onze partner en Ruckus terecht voor advies over hoe we dat best aanpakken. Op meer dan twee jaar hebben we nog maar met één AP een probleem gehad, en die werd meteen vervangen.’

Naast de geleidelijke uitbreiding van het netwerk naargelang het bedrijf groeit, plant Renotec ook enkele andere functionaliteiten van Ruckus te gebruiken, zegt Guy De Knaep: ‘Met Ruckus is het makkelijk om een beveiligd gastnetwerk op te zetten voor leveranciers en klanten. De bezoekers krijgen een dagpasje waarmee we aangeven hoe lang ze online mogen. Momenteel doen we dat nog centraal op de IT dienst. Maar we gaan het nu zo organiseren dat de mensen aan de recepties zelf een gast login kunnen aanmaken. Zij krijgen een aparte login op de tool waarmee ze alleen dit kunnen doen. Met een labelprinter kunnen ze dan meteen een ticket afdrukken voor de gast.’