Klassikale hef- en tiltrainingen? Individuele coaching ondersteund door technologie werkt veel beter!

Lage rugpijn is dé klacht van deze tijd. Tot 85% van de Belgen krijgt ermee te maken. Mensen in de zorgsector lopen een verhoogd risico. Zo waren de verplegenden van Woonzorgcentrum Lindelo in Lille op 1 jaar meer dan 190 dagen afwezig ten gevolge van lage rugpijn. Ondanks allerhande hulpmiddelen. Algemeen directeur Kris Breugelmans aarzelde dan ook niet om in een  proef- en demoproject rond lage rugpijn te stappen. Het project combineerde de technologie van SenZYX, een intelligente en corrigerende sensor op de rug, met een individueel begeleidingstraject. Het aantal afwezigheidsdagen werd gereduceerd tot 12, een daling van 90%! Vandaag wordt deze aanpak verder uitgerold.

Dit is het mooiste cadeau dat ik mijn verzorgenden ooit heb kunnen geven! Dit dragen ze voor de rest van hun leven mee, op het werk, maar ook in hun privéleven. Een echte investering in duurzaamheid en preventie, in mensen, onze belangrijkste troeven

Kris Breugelmans, algemeen directeur Woonzorgcentrum Lindelo

Kris Breugelmans, algemeen directeur Woonzorgcentrum Lindelo: “Ik ben ervan overtuigd dat werken in de zorg slechter is voor de rug dan werken in de bouw. Mijn verpleegkundigen tillen continu mensen in en uit het bed, in en uit de rolstoel, op en van het toilet … De druk op hun rug is enorm zwaar, ondanks een tilprotocol en ondanks allerhande hulpmiddelen zoals tilliften en hoog-laagbedden. Toen we in het pilootproject stapten waren onze verpleegkundigen wel 192 dagen afwezig door lage rugpijnen. Ook de impact op het privéleven van onze medewerkers was dus bijzonder groot. We waren dan ook erg geïnteresseerd in de impact van het ‘gecontroleerde ruggebruik ‘ in het pilootproject, ook omdat we niet meer overtuigd waren van de klassieke klassikale hef- en tiltrainingen. Ze hadden geen blijvend effect.

Er stapten 38 verpleeg- en zorgkundigen van Lindelo in het individuele begeleidingstraject. Er gaan steeds meer stemmen op die pleiten voor deze individuele aanpak. Er bestaat dan ook niet 1 soort lage rugpijn. Iedereen zit anders in elkaar. Anatomie, fysiek, levensstijl, sociaal gedrag en psychologische en neurofysiologische kenmerken spelen een rol. Op basis van een vragenlijst kregen alle deelnemers een individueel interventieplan. Gedrag verander je niet van de ene dag op de andere. Daarom is het belangrijk dat de deelnemers gecorrigeerd worden op het moment dat ze een verkeerde handeling stellen. Hiervoor werd er met een kleine sensor op de rug gewerkt, SenZYX. De deelnemers werden ook individueel begeleid, zodat psychologische aspecten sneller bespreekbaar werden en ook de totale gezondheidstoestand van de deelnemers aan bod kwam.

Kris Breugelmans: “De combinatie van én techniek én individuele coaching heeft het succes bepaald. Zo zorgt SenZYX, de techniek, ervoor dat je tijdens je werk signalen krijgt wanneer je houding niet juist is of je je rug dreigt te overbelasten. Niet theoretisch, niet in de kinezaal, maar terwijl je aan het werk bent. En herhaald, want gedrag verander je niet van één dag op de andere,” zegt Breugelmans. “Tussendoor kregen de deelnemers ook individuele coaching, zodat psychologische aspecten sneller bespreekbaar werden en ook de totale gezondheidstoestand van de deelnemers aan bod kwam. Dit ging duidelijk verder dan het werk alleen. Onze medewerkers waren zo enthousiast over het geboden pakket dat ze bereid waren de begeleiding in hun persoonlijke tijd te laten doorgaan. Iedereen heeft het traject tot het einde gevolgd.”

Resultaten

bij de deelnemers van Lindelo

  • 91% geeft aan dat hun rugpijn afgenomen is, 64% zegt dat de rugpijn veel verbeterd is;
  • 93% heeft minder consultaties bij hulpverleners;
  • Het gebruik van medicatie daalt van 44 naar 33%
  • 61% van de deelnemers beweegt meer dan voor het project. Er is een wandel- en fietsgroep opgestart;
  • 91% geen afwezigheid ten gevolge van lage rugpijn, ten opzichte van 79% voor het proefproject;
  • Deelnemers geven aan veel beter in hun vel te zitten, zich beter te voelen als mens, zowel op het werk als privé.

Resultaten

voor de organisatie

  • Daling van de kopzorgen en kosten als gevolg van lage rugpijnen
  • Beter inzicht in lage rugpijn en strategie om ermee om te gaan (in verschillende situaties)
  • En vooral … het algemene welzijn van de deelnemers is enorm gestegen. Dit is een inspanning die bijzonder gewaardeerd wordt door de medewerkers. De betrokkenheid en de teamspirit stijgt.

Mentaliteitswijziging in de sector nodig

Kris Breugelmans: “Wij voorzien vandaag ruimte in ons budget om elk jaar minstens vijf medewerkers in dit traject te laten stappen. Maar dat is niet evident in onze sector. Wij zijn verplicht om elke medewerker in 2 jaar 20 uur vorming te geven. In ons geval gaat dat over 170 werknemers en dus over veel geld. Door deze verplichting vallen wij vaak terug op klassikale trainingen waarvan we nu weten dat ze – zeker in het geval van rugpijn – veel minder renderen. Wij zullen meer geld steken in een paar individu’s die het echt nodig hebben en er blijvend van zullen genieten.

De daling in ziekteverzuim betekent natuurlijk een aanzienlijke daling van onze kosten op lange termijn, maar – nog belangrijker – je kan je medewerkers ‘een geschenk voor het leven geven. In onze sector werken we aan een vast barema en naast een kilometervergoeding kunnen we geen extra voordelen geven. Deze inspanning wordt echt gewaardeerd, mijn mensen lopen terug fluitend door de gang én in huis!”