Van customer experience naar Digital Employee Experience

Het recept voor een succesvol implementatietraject

“Customers will never love a company until the employees love it first”. Door de juiste tools aan te reiken zorg je dat je medewerkers tevreden zijn. Maar het is niet eenvoudig iedereen mee op de kar te krijgen en vernieuwing te omarmen.

In deze whitepaper (10p) beschrijven we het zorgvuldige traject dat een organisatie dient af te leggen bij vernieuwing. We bespreken:

  • Bepalen van de stakeholders
  • Uitwerken van scenario’s en architectuur
  • Actieplan met focus op ‘User Adoption’
  • Training, key-users en permanente nazorg

Onze Oplossingen

ESG