Van investeren naar consumeren

In het KMO-landschap zagen we de voorbije jaren een grote beweging van een klassiek on-premise model naar het cloudmodel. Dit maakt dat u te maken krijgt met een ander uitgavepatroon. Waar u vroeger elke 4 à 5 jaren één grote investering maakte (CAPEX), betaalt u nu op maandelijkse basis om uw IT-infrastructuur te consumeren in de cloud (OPEX). Deze verschuiving van investeren naar consumeren werd deze zomer extra geaccelereerd door de start van het Microsoft CSP (Cloud Solution Provider) platform: ook software zoals Office 365 kan nu op maandelijkse basis worden afgenomen.

Voorspelbaarheid

Doordat de hoge investeringspieken op deze manier grotendeels afgevlakt worden, creëert u een grote voorspelbaarheid in uw uitgaven. Welke CFO wil niet weten welke uitgaven er op hem af komen? Deze gemoedrust kunnen we u echter nog niet bieden: er is nog een onvoorspelbare factor… Wanneer er geen goeie afspraken zijn op vlak van dienstverlening, loopt u kans ook hier op onregelmatige basis tegenover hoge uitgaven aan te botsen.

Een andere aanpak kan wel soelaas bieden.

Hoe dienstverlening ook “voorspelbaar” kan zijn

Net zoals CFO’s van voorspelbare uitgaven houden, houden wij van voorspelbare dienstverlening, dienstverlening die ingepland is: zowel in uw agenda als onze agenda.

Niet-voorspelbare dienstverlening wordt meestal veroorzaakt door onverwachte uitval, en dat is iets wat zowel onze bedrijven als wijzelf kunnen missen. Onverwachte uitval betekent dat enkele of alle medewerkers niet meer kunnen doen waar ze goed in zijn, namelijk productief zijn voor hun onderneming.

En toch is deze vorm van dienstverlening, laten we ze Break-Fix noemen, een vorm waar nog heel wat bedrijven zich tevreden mee stellen.

Productieverlies is echter niet de enige kost waar u zich zorgen over moet maken: ook imagoschade doordat u als onderneming niet meer bereikbaar bent, is een veelvoorkomend iets.

En waar u misschien niet zo bij stil staat, is de tijd die wij nodig hebben om het probleem op te lossen. Doordat we slechts ad hoc bij u over de vloer komen, kennen we de omgeving niet. Gevolg: langere oplostijden. Doordat elke ICT-omgeving almaar complexer wordt, zien we dit model van dienstverlening dan ook snel verdwijnen.

Heel wat organisaties hebben intussen kennisgemaakt met fenomenen als ransomware, zaken die perfect te vermijden zijn door uw omgeving up to date te houden. Op regelmatige basis dus (voorspelbaar!) naar uw omgeving laten kijken, loont. Tijdens zo’n Healthcheck worden alle software- en firmwareversies op uw kritische apparatuur in kaart gebracht en informeren we u grondig over de te nemen stappen. De kans op falende apparatuur, performantieverlies en capaciteitstekorten worden preventief opgevangen met, u raadt het al, heel wat downtime die vermeden wordt.

Helaas is ook de Healthcheck niet zaligmakend. Alhoewel u nu een meer voorspelbare omgeving heeft, is het nog steeds een momentopname. Eén keer per kwartaal of maandelijks maken we deze foto van uw systemen en we onderscheppen hier inderdaad al heel wat mogelijke problemen mee. Maar wat als er zich tussen deze 2 controles in een incident voordoet?

Ik zal u een geheim vertellen: heel wat apparatuur, hardware –en software, vertelt u op voorhand al dat er iets schort. Maar naast deze boodschappen, brengen ze nog honderden andere, misschien minder relevante boodschappen, waardoor u de meest kritische informatie dreigt te missen. En dat is wat wij u in een beheerde omgeving kunnen bieden: wij wijzen in dit bos van boodschappen de juiste bomen aan die gehakt moeten worden. Een team van specialisten kijkt volcontinu mee over uw schouder naar uw omgeving en waarschuwt u op voorhand dat er een incident gaat plaatsvinden. De gezondheid van uw omgeving hangt dus niet af van puur geluk, of van een momentopname, maar van een continu controleproces dat elk van uw kritische processen monitort.

Een beheerde omgeving biedt u dus voorspelbaarheid: voor een vast bedrag per maand worden problemen vermeden. Op regelmatige basis ontvang u een rapport over welke incidenten vermeden zijn, welke apparatuur uitgebreid of versterkt moet worden, en wat er vervangen moet worden.

Maar ik zit toch in de Cloud?

Gaat heel dit verhaal nog op in het cloudtijdperk? U besteedt uw omgeving toch net uit om u niet meer bezig te moeten houden met IT. Klopt … en toch ook weer niet: de infrastructuur staat elders, maar ook deze virtuele systemen moeten geüpgraded en gepatcht worden, en raad eens wiens verantwoordelijkheid dit is? Doordat u niet meer fysiek terecht kan in uw serverroom (deze staat namelijk in Dublin of in Amsterdam), is het dus des te belangrijker uw systemen vanop afstand op te laten volgen en te kiezen voor een beheerde omgeving.

Tot slot

De beheerde omgeving staat op de rand van een doorbraak: het opvolgen van de kritische systemen gebeurt nu al automatisch, ingrepen worden veelal nog door mensen gedaan. Langzaam gaan we richting een model waarbij incidenten, vóór ze zich stellen, niet alleen opgepikt worden door software, maar ook verholpen worden, en dit zonder manuele tussenkomst.

Probleemoplossing op de achtergrond, zonder dat uw medewerkers en uw werking verstoord wordt, is de sleutel tot een echt voorspelbare business. En zoals ik in het begin al zei, is dit niet wat elk bedrijf wil?

Auteur: Eric Primus

Sales Director VanRoey.be