Ondanks dat Cloud-computing al lang geen modeverschijnsel meer is, merken we bij sommige klanten nog altijd koudwatervrees als we dit thema aansnijden. Naast negatieve vooroordelen horen we ook wel eens opportunistische uitspraken.

Om duidelijkheid te scheppen hebben we de 6 meest voorkomende Cloud-misvattingen gebundeld en onze expert Tony Verhaegen om tekst en uitleg gevraagd:

1. “Cloud is niet veilig”

Vaak is er de gedachte dat uw data in de Cloud raadpleegbaar zou zijn door veiligheidsinstanties zoals FBI of CIA. Daarom is het goed om eerst en vooral de fysieke beveiliging van een datacenter toe te lichten. In een datacenter klasse A zijn er zéér strikte procedures alvorens iemand hier toegang toe krijgt. Niets is onmogelijk, maar on-premise installaties lopen vermoedelijk meer risico dan deze strikt beveiligde datacenters.

Daarnaast is er de vraag waar uw gegevens geografisch staan en wie er toegang toe heeft. Kunnen de beheerders van het datacenter aan uw data? Ja, maar niet zonder uw expliciete toestemming. Want ook datacenters moeten zich aan de wetgeving houden. Zo mogen uw data Europa niet verlaten en blijft u eigenaar van uw data. En om tot ‘datacenter klasse A’ te worden bekroond, moeten tal van garanties en zekerheden kunnen worden geboden. Waarschijnlijk veel meer garanties dat u zelf kan voorzien on-premise.

2. “Cloud is veilig”

We migreren onze hele omgeving naar de Cloud en tegelijk wordt alles veiliger. OK, er zijn dus de nodige garanties en zekerheden wat betreft datacenters en zowel beveiliging als uptime zullen zeker beter zijn. Maar qua beveiliging ligt er nog altijd een grote verantwoordelijkheid bij u en uw gebruikers. Als er eenvoudige wachtwoorden gekozen worden of als er nonchalant wordt omgegaan met inloggegevens, ligt de data nog steeds voor het oprapen.

3. “Cloud is goedkoper”

Door de hele omgeving te migreren naar de Cloud, zal onze IT-kost drastisch dalen. Het blijft een van de meest voorkomende misvattingen en meteen ook de meest gevoelige. Vergelijken met een traditionele IT-infrastructuur is moeilijk. Dit omdat er hierbij doorgaans een investering gebeurt voor 5 jaar, terwijl voor werken in de Cloud een vast maandelijks bedrag wordt betaald (verschil Capex versus Opex). De maandelijkse kostprijs omzetten naar een kost op 5 jaar (Cloudkost/maand x 12 maanden x 5 jaar) is dan ook weer geen goede vergelijking. Hierbij moet u rekening houden met het totaalpakket: stroomverbruik, energiekost, onderhoud en de prijs voor toekomstige uitbreidingen aan hardware. Daarnaast is de Cloud flexibel en schaalbaar: het groeit mee met uw bedrijf. Wat vervolgens een positieve invloed heeft op de kostprijs, maar het ook moeilijk maakt om traditionele infrastructuren één op één te vergelijken met cloud oplossingen.

4. “Cloud is makkelijker”

Dit is wellicht een feit… Er zal waarschijnlijk een deel van de lokale hardware verdwijnen en uw IT-dienst zal hierdoor minder met hardware bezig zijn. Maar hoeveel tijd werd er hier de afgelopen jaren aan gespendeerd? Ik gok procentueel niet zoveel. Meestal gaat het om één groot project per 5 jaar, met af en toe wat uitbreiding aan infrastructuur. “Eens in de Cloud hebben we niets meer nodig” is dan ook weer een foutieve gedachtegang. Ga er vooral niet van uit dat uw IT-departement minder noodzakelijk wordt.

Terwijl rekenkracht en data grotendeels lokaal verdwijnen, blijft er toch ook heel wat bestaan. Bij voorkeur evolueren we naar een ontdubbelde, veilige internetverbinding met behoud van uw lokaal en draadloos netwerk. Daarnaast wilt u toch ook graag nieuwe functionaliteiten kunnen implementeren zoals wireless scanning, videoconferenties, IoT, toegangscontrole, videobewaking of bescherming tegen cybersecurity? Kortom, allemaal zaken waarvoor u uw IT’ers nog nodig zult hebben.

5. “Cloud is Cloud”

Cloud vandaag is niet meer de cloud van 10 jaar geleden. Ondertussen weten we dat er verschillende gradaties mogelijk zijn. Het is perfect mogelijk om data op een lokale pc te plaatsen, dit online toegankelijk te maken en het te verkopen als ‘Cloud’. Het is daarom belangrijk om het verschil te kunnen onderscheiden. En daarom zijn certificaties en SLA’s belangrijk. Net zoals de gegarandeerde uptime en de andere fysieke eigenschappen van een datacenter. Deze worden uitgedrukt in Tier 1 tot Tier 4, waar klasse-A datacenters over een Tier 3 of Tier 4 classificatie beschikken. Het is dus logisch dat er een prijsverschil zit tussen een thuiscomputer als Cloud of een klasse A datacenter met 99,95% uptime. De ene Cloud is dus de andere niet.

6. “Het is Cloud OF On-Premise”

Cloud is zeker geen nieuw fenomeen. Boekhoudsoftware was één van de eerste toepassingen die naar de Cloud verhuisde. Maar denk ook maar aan het lezen van uw persoonlijke e-mails. Hoe lang beschikt u al niet over een Hotmail- of Gmail-account? We gebruiken meer Cloud dan we zelf vermoeden. De evolutie zit hem in de verschillende variaties die mogelijk zijn. Zo kan u zelf uw eigen datacenter opbouwen, een beroep doen op een extern partij of opteren voor een hybride oplossing. Het is dus zeker niet het ene óf het andere.

We kunnen concluderen dat u zich best goed laat omringen wanneer u moet kiezen tussen Cloud of on-premise. Naast complexiteit is het bovendien zelden zo zwart-wit. Ervaring leert ons dat de beste oplossing in het midden ligt: hybride. Spreek er over met onze specialisten en voorkom dat u voor onaangename verrassingen komt te staan.

[contact-form-7 id=”18392″]