Een gelaagde security aanpak gaat verder dan enkel en alleen beveiligingsmaatregelen binnen uw organisatie. Tegenwoordig is het de normaalste zaak van de wereld dat iedereen vanop afstand kan werken dankzij digitale werkplekken. Maar dit heeft ook een invloed op het gebruik van mobiele toestellen binnen/buiten een organisatie. Hoe gaat u er voor zorgen dat uw werknemers op de juiste manier met gegevens omspringen? Dit alles zonder de security van uw organisatie in het gedrang te brengen…

Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 90% van de werknemers werkmail via zijn of haar smartphone leest. Vaak staat men hierbij niet stil bij de mogelijkheid dat men gevoelige bedrijfsinformatie of bedrijfsdocumenten te grabbel kan gooien zonder optimale beveiliging. Of wat gebeurt er als de smartphone van uw medewerker wordt gestolen? Kan u met zekerheid zeggen dat deze voldoende beveiligd is? Brengen ze u op de hoogte bij diefstal indien hij/zij werkmails via een privé smartphone ontvangt? Dit laatste is vaak niet het geval, juist daarom nemen we Mobile Device Management en Mobile Applications Management verder onder de loep.

Mobile Device Management (MDM)

Dankzij Mobile Device management of MDM kan u vanop afstand de security van verschillende mobiele toestellen – smartphones, tablets, laptops – beheren. Kortom u kan elk toestel beveiligen en voorwaarden forceren: gaande van paswoordbeveiliging op een toestel tot het blokkeren of wissen van een toestel op afstand. Om dit alles te beheren zijn er verschillende middelen op de markt gebracht zoals Microsoft Enterprise Mobility + Security, Citrix XenMobile…

MDM is de eerste stap naar de beveiliging van bedrijfsinformatie op mobiele toestellen. Hiermee kan u als organisatie toestellen beheren, meer specifiek de instellingen per toestel bepalen. Maar MDM is beperkt; Applicaties op een mobiele toestel kunt u niet beheren, terwijl deze meestal (gevoelige) bedrijfsinformatie bevatten. Denk hierbij aan een e-mail app voor uw werkmails. Daarom is voor de beveiliging van applicaties op een toestel MAM in het leven geroepen.

Mobile Application Management (MAM)

MAM richt zich op de toepassingen op een mobiel toestel. Zo kan u o.a.:

  • Diverse applicaties op mobiele toestellen zoals laptops, tablet en smartphones controleren;
  • Bedrijfsapplicaties beschikbaar stellen zonder dat de eindgebruiker hiervoor iets moet uitvoeren (automatische roll-out);
  • Er voor zorgen dat uw werknemers via een automatisch beveiligde VPN connectie kunnen maken met een werkomgeving zoals bijvoorbeeld SharePoint, Intranet…
  • Dankzij de creatie van een aparte container voor werk gerelateerde applicaties kunnen werk & privé perfect gescheiden houden.
  • Bedrijfsgegevens volledig encrypteren. Dit door alles binnen een gecreëerde container te bewaren. Hieraan kan u zelfs een aparte paswoord policy koppelen.
  • Zelf bepalen welk gebruikers en/of toestellen al dan niet toegang hebben tot professionele mail.

Wat is dan het grote verschil tussen MDM & MAM?

MDM voorziet bijvoorbeeld een policy om een toestel te ontgrendelen. Terwijl MAM daarentegen een policy voorziet om voor specifieke applicaties een pincode te voorzien – indien gewenst – binnen de opgezette container of omgeving.

De praktijk leert ons dat MDM en MAM vaak hand in hand gaan.

Reden: MAM is een logisch vervolg op MDM om uw gegevens nog beter te beschermen. Maar wat past het beste bij uw organisatie: Mobile Device Management en/of Mobile Application Management?

Vraag onze experts om advies
[contact-form-7 id=”24982″]
VanRoey.be | Mobile Application Management