Over VanRoey.be

Duurzaam & betrokken

De Van Roey ICT Group staat in de wereld.

Wij vinden het belangrijk om doordacht deel uit te maken van de samenleving waarin we actief zijn en ons te engageren. Er zijn 2 belangrijke pijlers;

1 Wij minimaliseren onze ecologische impact door onze eigen CO² uitstoot te verminderen en andere bedrijven te sensibiliseren voor duurzame bedrijfsvoering door het inzetten van technologie;
2 Wij investeren een deel van onze winst én opgedane expertise terug in de maatschappij. Wij krijgen hiervoor bijzonder veel aanvragen. Hoe moeilijk neen zeggen soms ook is, we kunnen niet alles doen. Daarom hebben we een aantal duidelijke positieve keuzes gemaakt:
  • Wij ondersteunen initiatieven die ondernemerschap en het werken met technologie en ICT stimuleren;
  • Wij ondersteunen initiatieven die (inclusieve) sport, gezondheid en innovatieve zorg stimuleren.
    We hebben een groot hart voor goede doelen die gezondheid voorop stellen. Liefst dan nog initiatieven die sport en gezondheid ondersteunen voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Wanneer hierbij een link gelegd wordt met nieuwe technologieën – onze core business – dan worden we helemaal enthousiast.

Hierbij geven we de voorkeur aan partnerships op lange termijn.

Enkele concrete voorbeelden van dit MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) of CSR (Corporate Social Responsability) beleid:

Structurele partner van To Walk Again

VanRoey.be ondersteunt To Walk Again de komende jaren bij al haar ICT-noden.

De Van Roey ICT Group vaardigt een team af voor Run To Walk Again en verzamelt zo nog extra financiële middelen in om de organisatie te ondersteunen. U kan onze deelname op 22 en 23 september ook steunen. Hoe? Door samen met ons te komen quizen op vrijdag 7 september.

Meer info & inschrijven

To Walk Again werd opgericht door Marc Herremans en wil mensen die in een rolstoel zitten – en dat zijn er in Vlaanderen toch meer dan 52.000 – activeren en volwaardig laten participeren in onze samenleving. Bewegen en sporten zijn hierbij cruciaal. To Wal Again biedt kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke beperking aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten aan, zoals sport- en vakantiekampen, aangepaste fitness, rolstoelbasketbal, handbiking …

Het kloppend hart van To Walk Again is het postrevalidatiecentrum gevestigd in AZ Herentals. Hier krijgen mensen met een fysieke beperking stimulerende en progressieve postrevalidatie op maat. Het centrum gebruikt hiervoor de nieuwste technologieën en geeft deskundige begeleiding. Een mooi voorbeeld is het stappen met de staprobot Ekso Bionics.

ToWalkAgain.be

Revalution.be

Gold partner van Special Olympics

Gold partner van Special Olympics Special Olympics zal de komende jaren de EventManager tool van VanRoey.be gebruiken voor de registratie van en communicatie met alle vrijwilligers op al haar events en de jaarlijkse Nationale Spelen in het bijzonder.

De Van Roey ICT Group engageert zich op haar beurt om waar mogelijk G-atleten te betrekken bij haar sportieve initiatieven (Play Unified) en vrijwilligers af te vaardigen naar de activiteiten van Special Olympics. Het leven van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren dankzij sport, dit is de missie van Special Olympics sinds ze haar eerste levenslicht zag in 1968. Special Olympics is uitgegroeid tot een internationale beweging. Special Olympics Belgium werd opgericht in 1979 en heeft vandaag 12.000 atleten onder haar vleugels. Volgens schattingen zijn er in ons land 165.000 personen met een verstandelijke beperking. Het doel van Special Olympics Belgium voor 2020 is om 20.000 atleten te kunnen bereiken. Dat zou een verhoging van 60 % omvatten.

Meer info

Special-Olympics.be

Structurele partner van KempenFietst

Mede oprichter en actieve partner van KempenFietst

Kanker is dominant aanwezig in onze samenleving. Maar liefst één Belg op drie wordt met deze vreselijke ziekte geconfronteerd. In de strijd tegen kanker bestaan er belangrijke noden, zowel op het vlak van preventie, opsporing, behandeling als palliatieve zorg.

In 2012 bedachten drie geëngageerde Kempenaars, onze General Manager Pat Van Roey, Marc Leysen en Guy Van Roey, het initiatief ‘Kempenfietst.be met een hart voor kankeronderzoek.’ Deze slogan is later aangepast naar ‘Kempenfietst.be met een hart voor de kankerpatiënt.’ Met dit Kempense initiatief willen de oprichters op sportieve wijze geld inzamelen voor de strijd tegen kanker. Het doel is om elk jaar een fietstocht door de Kempen te organiseren en de opbrengst ervan te schenken ten voordele van kankerpatiënten in de regio. Mooie voorbeelden van goede doelen die gekozen werden zijn Ispahan en Alegria. Sinds de start werd er al meer dan € 300.000 verzameld.

Meer info

Kempenfietst.be

Platinum sponsor van Move(d) to Help

De Van Roey ICT Group is betrokken bij de organisatie, neemt zelf deel aan deze dag en ondersteunt het initiatief financieel.

Move(d) To Help is een sportieve familiehappening van Rotary Turnhout waarbij geld ingezameld wordt voor een aantal goede doelen die zich inzetten voor mensen in (kans)armoede in de provincie Antwerpen. Locatie is Merksplas Kolonie. Naast lopen, wandelen en fietsen, kan je ook deelnemen aan een “Move(d) to Help Team Challenge”. Inclusieve sport staat hoog op de agenda. Er zijn tornooien en activiteiten voor G-sporters.

Meer info

movedtohelp.be

Vermindering CO² uitstoot door meer collega’s op de fiets te krijgen

“Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, het is goed voor de gezondheid van ons team, het reduceert stress én het is goedkoper voor de fietsers. Dit past helemaal in de filosofie van VanRoey.be. We willen ondernemen, maar met respect voor de wereld waarin en de mensen waarmee we dat doen.”

-Pat Van Roey

Ook al waren er in het bedrijf een aantal fervente fietsers, toch merkten we dat 87% van onze mensen elke dag met de wagen komt, terwijl ze toch op fietsafstand van onze kantoren wonen. Om verschillende redenen, zoals het wegbrengen en oppikken van de kids, of afspraken met klanten in de loop van de dag. Maar ook de beperkte bedrijfsinfrastructuur bleek een belangrijke reden. We zijn ervan overtuigd dat we veel meer mensen de fiets op kunnen krijgen mits continue sensibilisering en de juiste investeringen. Hiervoor krijgt de Van Roey ICT Group vandaag een duwtje in de rug van de Vlaamse overheid (Pendelfonds). Wij investeren van 2017 tot en met 2019 € 87.000, de Vlaamse overheid legt daar € 33.500 naast. Ook onze mensen investeren mee, bijvoorbeeld wanneer ze een nieuwe fiets aankopen. Concreet: enkele geplande acties – We willen de fiets als duurzaam alternatief voor de wagen stimuleren. Een projectgroep ‘Mobiliteit’ zal communicatie- en sensibiliseringsacties opzetten. We willen dat de acties gedragen zijn door ons team. Er worden ook fietsambassadeurs aangeduid. We zullen continu communiceren over hoeveel mensen met de fiets naar het werk kwamen en hoeveel co2 we hiermee uitgespaard hebben. We stimuleren collega’s ook met ludieke acties en we nemen als team ook deel aan fietsdagen, zoals bijvoorbeeld Kempen Fietst op 1 mei. – De fietsinfrastructuur wordt aangepakt: Onze medewerkers kunnen een fiets en een fietsuitrusting aankopen met een financiële tussenkomst van VanRoey.be. De fietsers krijgen ook een thuiskomstgarantie en pechverhelping. Wij bouwen een moderne fietsenstalling en een ruimte met douches en lockers. – Er worden ook bedrijfsfietsen gekocht die bijvoorbeeld tijdens de middag gebruikt kunnen worden voor een kort fietstochtje, om naar de winkel te rijden of ter vervanging van een fiets die in onderhoud moet….

Meer info

 http://www.pendelfonds.be/wat.php

Ondertekening Streekproject ‘Kempen2020’

“De ondertekening van het Streekproject ‘Kempen2020’ past in onze ambitie om de  ecologische impact op de omgeving waarin we actief zijn zo klein mogelijk te houden. In 2017 zen de jaren nadien zetten we extra in op duurzaam woon-werkverkeer. We willen tot 30% van onze collega’s op de fiets krijgen! Vandaag halen we slechts 10%. De hulp van het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen is goud waard. Zij voerden een Mobiscan uit en begeleidden ons bij het indienen van een Pendelfonds dossier. Daarnaast laten we ons ook inspireren door de Fietspromotiecampagne van IOK. We willen het fietsen laten leven bij onze mensen door leuke en motiverende acties.” “De ondertekening van het Streekproject ‘Kempen2020’ past in onze ambitie om de  ecologische impact op de omgeving waarin we actief zijn zo klein mogelijk te houden. In 2017 zen de jaren nadien zetten we extra in op duurzaam woon-werkverkeer. We willen tot 30% van onze collega’s op de fiets krijgen! Vandaag halen we slechts 10%. De hulp van het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen is goud waard. Zij voerden een Mobiscan uit en begeleidden ons bij het indienen van een Pendelfonds dossier. Daarnaast laten we ons ook inspireren door de Fietspromotiecampagne van IOK. We willen het fietsen laten leven bij onze mensen door leuke en motiverende acties.”

kempen2020.be

Opstart Netwerk Fietsende Managers

We willen ons engagement om meer mensen op de fiets te krijgen ook actief uitdragen. We hopen om zo ook andere bedrijven te overtuigen dezelfde weg op te gaan. Mede hiervoor startte de Van Roey ICT Group het Netwerk Fietsende Managers op.

Ondersteund door Voka en IOK. Het Netwerk Fietsende Managers wil ondernemers en managers uit de Antwerpse Kempen samenbrengen die een voortrekkersrol willen opnemen op het vlak van fietsbeleid in hun onderneming. Dat ze zelf graag ook eens de fiets opstappen is zeker een pluspunt. Want naast het uitwisselen van informatie over het promoten van de fiets voor woon-werkverkeer, wordt er ook effectief gefietst en sportief genetwerkt.  Het netwerk komt elke eerste woensdagavond van de maand samen, meestal om 18.00 uur, al  kan dit uur wel eens variëren in functie van de geplande activiteit.

Meer info

fietsendemanagers.be

Jaarlijkse deelname aan de zwerfvuilactie Voka en IOK

We nemen jaarlijks ook deel aan de zwerfvuilactie van IOK en VOKA, een grootschalige opruimactie op alle Kempense bedrijventerreinen. Zwerfvuil is een doorn in het oog van de meeste mensen. Ook wij zien liever geen zwerfvuil op en rond ons bedrijventerrein.

Meer info

Work hard, play hard, met een gezonde dosis sportiviteit.

Begin dit jaar hebben we beslist om een tandje bij te steken… We willen nog gezonder en fitter worden en meer energie hebben. Daarom hebben we besloten om dit jaar deel te nemen aan het Fitste bedrijf van Vlaanderen. Gedurende 12 weken moeten we gezonder eten en meer bewegen, dit allemaal met de hulp de coaches van Ready2improve.

Meer info

http://www.hetfitstebedrijf.com

Samenwerking met het onderwijs

Jaarlijks geven wij tientallen scholen in ons bedrijf een rondleiding en gaan wij naar scholen doorheen de provincie Antwerpen.

We werken hiervoor vaak samen met organisaties zoals Voka, Etion, Vlajo (Ondernemers voor de klas, Droomcoach..). We vinden het belang om onze ervaring te delen met onderwijzers en studenten. Het is belangrijk dat ze weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat.

  • Hoe werken bedrijven vandaag?
  • Hoe snel kan het soms gaan?
  • Welke vaardigheden vooral attitudes bepalen mee je toekomstige carrière…

Wij leren ook bij.

  • Hoe denken jongeren vandaag?
  • Hoe kijken zij naar hun toekomstige werkplek?
  • Wat zijn hun verwachtingen?

Met Thomas More hebben we een structureel partnership uitgewerkt. Zo geven we gastlessen, nemen deel aan jury’s, geven we opleidingen mee vorm en organiseren we jaarlijks een hackaton.

Meer info Meer info

Dit alles zetten we dagelijks neer dankzij een team van enthousiaste medewerkers. Langer gezonder leven en werken met goesting is bij ons een centraal thema in onze werking.

Over VanRoey.be & Van Roey ICT Group

Trust Digital.
Create Wonderful Things

Business, strategie en ICT. Hand in hand.

Geschiedenis &
Van Roey ICT Group

Logiqstar, Sirvo & Senzyx al leren kennen?

Duurzaam, betrokken
gezond & sportief

We staan in de wereld. Ontdek ons MVO beleid.

Laat u begeleiden door onze experts

of blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Hybrid-IT

Uw organisatie in de hoogste versnelling

Security Strategie

Ontvang een voorstel op maat van uw organisatie

Managed Services

Bekijk het webinar