Leg zwakke plekken bloot

GDPR: Europa hard voor schendingen van privacy

Layered security vanroey

Voorkom boetes tot 4% van uw globale jaaromzet door de privacy van uw klanten en medewerkers te beschermen

1. Transparantie

Organisaties moeten burgers informeren over hoe de data wordt verzameld en verwerkt, en dat op een begrijpelijke manier.

2. Data-overdracht

Burgers zullen hun gegevens kunnen overdragen van de ene dienstverlener naar de andere, bijvoorbeeld om van telecomoperator te wisselen

3. Recht om vergeten te worden

Bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de persoon in kwestie daar om vraagt, en als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden – ook als de data inmiddels gedeeld is met derde partijen.

4. Meldplicht bij datalekken

Bedrijven zijn verplicht een datalek te melden binnen de 72 uur, tenzij kan worden aangetoond dat het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.

General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In mei 2016 werd een belangrijke nieuwe Europese privacywetgeving over de bescherming en beveiliging van persoonlijke data een feit. Ondernemingen en organisaties die persoonlijke gegevens van burgers van de Europese Unie verwerken, moeten kunnen aantonen dat ze al de mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om deze data te beschermen.

In hoeverre heeft deze nieuwe GDPR wetgeving een impact op mijn organisatie?

Denk niet te snel dat deze wetgeving niet op uw organisatie van toepassing is. Persoonlijke gegevens, dat zijn bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van een individu, maar ook over diens woonplaats, reisgewoontes, online gedrag van en of hij of zij lid is van de vakbond of niet. De kans dat u deze gegevens van uw klanten of medewerkers beheert is groot.

Onze specialisten zullen u contacteren voor een security audit.

Bereid u goed voor met onze gratis info en documentatie!

Vul dit formulier in om alle bestanden te raadplegen:

Gelieve onderstaande te vervolledigen. Wij zullen u een link naar de documentatie onmiddellijk toezenden.

Vragen en antwoorden

De tijd dringt. Bent u goed voorbereid op een cyberincident?

Welke boetes kan Europa u opleggen?

Indien u niet in orde bent met de wetgeving, kan dit grote gevolgen hebben. Eén klacht kan leiden tot een audit en boetes die oplopen tot 20 miljoen EURO of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet van het voorafgaande boekjaar. En dan denken we nog niet aan het verloren klantenvertrouwen, dalende verkoop, merk- en reputatieschade en mogelijke rechtszaken.

Hoe groot is de kans dat een datalek u overkomt?

Denkt u nog altijd dat het u niet zal overkomen? Think again. Hackers zijn lang niet meer de kwajongens of whizzkids van weleer. Cybercrime is volwassen geworden. Cyberaanvallen nemen in aantal, omvang, inventiviteit én complexiteit toe. Ook KMO’s zijn een lucratieve doelgroep geworden. Online informatie en kennis delen kan u niet meer wegdenken. Een privacy- en cybersecurity beleid is dus geen overbodige luxe, maar dit vraagt wel veel expertise en inzicht in een complexe materie.

Heb ik nog tijd om me voor te bereiden?

Gelukkig heeft u nog tot 25 mei 2018 tijd om u in orde te brengen en een databeschermingsbeleid uit te werken. Vanaf dan worden de boetes toegepast. Maar het is belangrijk om nu al voorbereidingen te treffen om de overgang naar de nieuwe regelgeving vlot te laten verlopen. Verzeker u hierbij van de steun en medewerking van enkele sleutelfiguren in uw organisatie. Zo moet u bijvoorbeeld voorzien in nieuwe procedures om de rechten van de betrokkene wiens data u bewaart te garanderen. In een groot bedrijf of complexere organisatie kan dit aanzienlijke gevolgen teweegbrengen op het vlak van budget, ICT, personeel, beleid en communicatie.

Zet vandaag nog de juiste stappen richting het naleven van GDPR én de beveiliging van uw data

Pak de spreekwoordelijke olifant in de kamer aan. Onze GDPR Quickstart biedt u – met beperkte investering van tijd en geld – een houvast in de vorm van twee heldere en strategisch inzetbare rapporten op maat van uw organisatie:

Meer info over onze Quickstart!


Gold Partner

Laat u begeleiden door onze experts

of blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Hybrid-IT

Uw organisatie in de hoogste versnelling

Security Strategie

Ontvang een voorstel op maat van uw organisatie

Managed Services

Bekijk het webinar