Vorig jaar kondigden we met trots de structurele samenwerking tussen de Van Roey ICT Group en Special Olympics Belgium aan. Tijdens de Nationale Spelen in mei kon de organisatie dan ook op twee oren slapen.  Het volledige verwerkingsproces van maar liefst 3.035 vrijwilligers en meer dan 3.300 atleten verliep vlotjes dankzij onze Event Management Tool.

Meer atleten, meer vrijwilligers

Het leven van mensen met een verstandelijke beperking verruimen dankzij sport, dat is de missie van Special Olympics. De Belgische afdeling en haar 12.500 atleten kunnen elk jaar rekenen op meer dan 6.000 vrijwilligers. De droom en doelstelling van Special Olympics Belgium is om tegen 2020 20.000 atleten te bereiken en aan het sporten te krijgen. En zeer ambitieus plan! Dit wil zeggen dat het aantal events en vrijwilligers natuurlijk ook zal groeien.

En hier komen wij in beeld. Special Olympics zal de komende jaren onze EventManager tool gebruiken voor de registratie van en communicatie met alle vrijwilligers op al haar events en de jaarlijkse Nationale Spelen in het bijzonder. Deze Spelen zijn hét sportieve hoogtepunt van het jaar voor meer dan 3.500 atleten met een verstandelijke beperking.

Zehra Sayin, Co-CEO van Special Olympics:De Nationale Spelen staat voor een groot en meerdaags event dat grotendeels door vrijwilligers gedragen wordt. Wij waren op zoek naar een tool die de spil kon worden van een vlekkeloze samenwerking en communicatie met onze vrijwilligers. En zo kwamen we bij VanRoey.be terecht. Met de Nationale Spelen van dit jaar, geven we het startschot aan een langdurig partnership.

Doordacht en duurzaam ondernemen

Pat Van Roey, General Manager:Wij vinden het belangrijk doordacht deel uit te maken van de wereld en samenleving waarin wij ondernemen. Wij minimaliseren onze ecologische impact door onze eigen CO² uitstoot te verkleinen en wij investeren ook een deel van onze winst én opgedane expertise terug in de maatschappij. Naast enkele initiatieven die ondernemen en werken met technologie en ICT stimuleren, steunen wij ook heel bewust initiatieven die inclusieve sport, gezondheid en innovatieve zorg stimuleren.”

“We hebben een groot hart voor goede doelen die gezondheid voorop stellen, liefst dan nog initiatieven die sport en gezondheid ondersteunen voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Wij zijn een heel sportief bedrijf en willen er met onze steun mee voor zorgen dat iedereen kan sporten. Zoals ook met To Walk Again gaan we met Special Olympics een engagement op lange termijn aan.

Special Olympics is een internationale beweging die het hele jaar olympische sporten aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Via sport wil Special Olympics hun zelfvertrouwen, hun gezondheid en hun mogelijkheden in het dagelijkse leven verbeteren. Deelnemen en blijk geven van inzet en toewijding zijn belangrijker dan winnen. De beweging wil het taboe dat vandaag nog altijd bestaat rond personen met een verstandelijke beperking doorbreken, om zo respect en waardering te creëren voor alle personen met een verstandelijke beperking.

De vzw Special Olympics Belgium werd opgericht in 1979. De organisatie staat onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde. Tia Hellebaut en Kevin De Bruyne zijn meter en peter van de organisatie die erkend is door het Belgisch en Interfederaal Olympisch Comité.

Tijdens de Nationale Spelen van 2017 kondigden we met trots onze structurele samenwerking aan tussen Special Olympics Belgium en de Van Roey ICT Group. Special Olympics is ambitieus en wil tegen 2020 20.000 atleten en 9.000 vrijwilligers bereiken. Om de vrijwilligerswerking professioneel te laten verlopen, zal Special Olympics de komende 4 jaar de EventManager tool van VanRoey.be gebruiken, met de jaarlijkse Nationale Spelen als hoogtepunt.

VanRoey.be is niet alleen Gold Partner van Special Olympics geworden. We engageren ons ook om G-atleten te betrekken bij onze uiteenlopende sportieve initiatieven en vrijwilligers af te vaardigen naar een aantal activiteiten van Special Olympics. Sport voor iedereen!