Investeringen in ICT leiden voor scholen soms tot teleurstelling en onnodige kosten. De tech-revolutie gaat zo snel, dat het niet altijd gemakkelijk is onderscheid te maken tussen hypes en blijvende ontwikkelingen.

Het ‘Technologiekompas voor het onderwijs – Kennisnet Trendrapport 2016-2017’ helpt scholen bij het maken van de juiste keuzes.

Het Kennisnet Trendrapport beschrijft technologische ontwikkelingen waarmee scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs nu en in de toekomst worden geconfronteerd. Het helpt scholen navigeren in een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in razend tempo blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan robots, virtual reality en learning analytics.

Bewust nadenken over ICT

“Van een aantal technologieën zoals learning analytics is inmiddels bewezen dat die het onderwijs beter maken. Als je je leerlingen het beste wilt bieden, kun je de nieuwe mogelijkheden niet negeren”, zegt Michael van Wetering, expert innovatie bij Kennisnet.

“Maar nog niet alle scholen denken bewust na over ICTen hoe ze die willen inzetten. Het risico is dan dat je dingen over het hoofd ziet. Dan schaf je voor de hele school Chromebooks aan terwijl je wifi niet op orde is. Of je besluit over te stappen op digitaal lesmateriaal, terwijl je onvoldoende bedenkt welke gegevens van leerlingen je wilt verzamelen en hoe je die gaat beschermen.”

Scholen die het meeste rendement uit technologie halen, zullen zich in de toekomst gaan onderscheiden van de rest. Ouders en leerlingen zullen hun schoolkeuze mede hierop gaan baseren, verwacht Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet: “Met dit technologiekompas willen we scholen daarom helpen verstandige keuzes te maken.”

Praktische adviezen en instrumenten

Het Trendrapport bevat ook veel praktische adviezen en instrumenten die scholen kunnen gebruiken bij het opstellen van hun ict-beleidsplan en bij het doen van slimme investeringen. Zo biedt het Trendrapport inzicht in de 3 elementen waaruit een goed ict-beleidsplan bestaat:

  1. Zorg dat je basis op orde is en dat alles werkt. Leraar en leerling moeten ict kunnen gebruiken waar en wanneer dat nuttig is.
  2. Maak een bewuste overgang naar digitale leermiddelen, benut data met behulp van learning analytics en zorg dat de privacy van leerlingen is beschermd.
  3. Bereid leerlingen voor op een arbeidsmarkt waarin robotisering met menselijke arbeid concurreert.

Grote impact op het onderwijs

Het is belangrijk dat scholen nu al onderbouwde keuzes maken, want de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Klassieke telefonie deed er 100 jaar over voordat het wereldwijd werd gebruikt, internet 20 jaar en smartphones 3 jaar.

Als scholen ongefundeerde keuzes maken, dan leidt dat tot onnodige kosten, onbruikbare lesmaterialen, desinvesteringen en – het belangrijkste – tot het niet goed voorbereiden van leerlingen op het leven, leren en werken van de toekomst.