Net zoals andere ondernemingen maakt ook VanRoey.be jaarlijks een balans op. We focussen hierbij in het bijzonder op klantentevredenheid. Zijn onze klanten tevreden over onze dienstverlening in 2016? Hoe snel kon onze service desk u verder helpen?

Focus op continue verbetering van onze dienstverlening rendeert

Met een tevredenheidsscore van 87% mogen we stellen dat klanten in het algemeen heel tevreden zijn over de dienstverlening van VanRoey.be. Op alle vlakken – betrokkenheid, bereikbaarheid, expertise én klantvriendelijkheid – scoren we meer dan 85%.
Dit maakt ons bijzonder trots. Meer dan ooit hebben we in 2016 gefocust op de continue verbetering van onze diensten (CSI of Continual Service Improvement).

Het VanRoey.be team is ITIL-gecertifieerd. ITIL of Information Technology Infrastructure Library staat voor een reeks best practices. ITIL is de enige consistente en tegelijk veelomvattende bron voor IT Service Management, bestaande uit modellen, concepten en processen die samen een krachtig referentiekader bieden voor het inrichten en verbeteren van IT-processen binnen een organisatie. Onze experts zijn dus gefocust op continue aanpassing en verbetering van het probleemoplossende vermogen van onze organisatie.

Problemen worden binnen de afgesproken termijn opgelost

Onze Support verwerkte dit jaar maar liefst 18,96% meer tickets. Ons klantenbestand groeide dan ook aanzienlijk. Tickets worden aangemaakt voor zowel het oplossen van problemen als voor het aanpassen van bepaalde zaken naar de wensen van onze klanten.

U kan het zich niet permitteren om een aantal uren offline te zijn of slechts in beperkte mate uw klanten te kunnen verder helpen. Time is money én u wil geen ontevreden klanten. Daarom hebben we ons ook verdiept in onze eigen reactietijd. Hoe snel kan onze Support team een probleem tackelen?

Klanten met een Service Level Agreement (SLA) hebben dit jaar gemiddeld 30 min tot 1u moeten wachten tot het probleem werd opgelost. Klanten zonder een SLA moeten doorgaans meer geduld uitoefenen, dit jaar hebben zij gemiddeld 7u moeten wachten tot het probleem werd verholpen. Reden: ons toenemend klantenbestand kiest steeds bewuster voor een Service Level Agreement aangezien een SLA garant staat voor het oplossen van problemen binnen een bepaalde tijdspanne. Onze klanten verwachten dan ook uitstekende service, wat haalbaar is dankzij ons supportteam bestaande uit een complementair team van experts.

Managed klanten ondervinden 6 keer minder kritische problemen

Steeds meer klanten kiezen voor een beheerde ICT-omgeving. Onze klanten die in een managed services contract zitten, ondervinden 6 keer minder kritische problemen dan klanten die niet gemanaged worden door VanRoey.be.

Beheer uw IT als uw wagenpark en uw onderneming loopt op wieltjes

Om te voorkomen dat u op het meest ongepaste moment met uw wagen in panne valt, brengt u hem op geregelde tijdstippen binnen bij uw garage. Een garage die gespecialiseerd is in het merk waarmee u rijdt. Sommigen van u kiezen vandaag zelfs al voor een wagen die uw garage verwittigt wanneer een technische euvel zich aankondigt, zodat een panne vermeden wordt. Tenzij uw wagenpark echt core business is, zou u niet eens overwegen om zelf een garagist in dienst te nemen.

Laat VanRoey.be uw ‘garagist’ zijn.

Wij zijn gespecialiseerd in enkele welgekozen topmerken, die wij door en door kennen. Wij kiezen voor continuïteit en expertise en staan graag paraat voor onze klanten. U maakt met ons enkele heldere afspraken (SLA’s of Service Level Agreements): over hoe snel we een probleem opgelost moeten hebben (reactief) of hoe we downtime kunnen voorkomen door proactief te werk te gaan. Naast een regelmatige healthcheck kunnen we uw omgeving ook continu monitoren en u alarmeren wanneer er iets mis dreigt te lopen. IT zit niet meer alleen in uw serverroom, IT is overal en het beheer daarvan is bijzonder complex. Laat dit over aan experts.

Heeft u geen contract, dan zal u de standaard wachttijd moeten respecteren.
Wil u zeker zijn van een snelle service en – nog beter – proactieve monitoring,
dan kan u intekenen op onze Managed Services.

Bij elk project met VanRoey.be kom ik in contact met absolute kraks in hun vak. Nog nooit ik heb ik samengewerkt met zo'n team van specialisten als bij Van Roey. Dat in combinatie met gedetailleerde offertes en een doordacht project management: de ideale cocktail voor een goede samenwerking.

Raf De LeuCIO bij Schoenen Torfs
VanRoey.be | Torfs logo