De tijd dat een werknemer na zijn studies voldoende kennis heeft opgedaan, om nadien jarenlang bij eenzelfde werkgever aan de slag te blijven is voorgoed voorbij.

Leren + leren = blijven leren

Wie nu zijn diploma op zak heeft, mag er vanuit gaan dat de kennis die hij opgedaan heeft, voor vele beroepen na drie jaar reeds verouderd zal zijn. Om ‘aantrekkelijk’ te blijven voor jouw huidige (of toekomstige) werkgever zal je dus voortdurend moeten blijven leren. In HR-termen noemt dit proces ‘de transformatie van lifetime employment naar lifelong employability‘.

Lifelong employability

De verhoogde pensioensleeftijd, de technologische ontwikkelingen en de vraag naar meer flexibiliteit bij werknemers zijn de belangrijkste redenen voor deze evolutie. Maar ook de economische onzekerheid in bepaalde sectoren kan hierbij zeker een rol spelen. Geen enkel beroep is nog standvastig. Iedere functie kan wijzigen: door veranderingen in de markt, door opkomst van nieuwe technologieën, … enz. Een onderneming moet dus kunnen inspelen op deze actuele en toekomstige ontwikkelingen. En dit kan alleen met goed gemotiveerde werknemers, die hun vakkennis up-to-date houden en op meerdere terreinen inzetbaar zijn.

Lerende organisatie

In een ‘lerende organisatie’ zal de medewerker dus levenslang moeten bijscholen, wil hij vroeg of laat niet uit de boot vallen. Het aanbieden en op zoek gaan naar deze bijkomende opleidingen is enerzijds de verantwoordelijkheid van de werkgever, maar anderzijds ook die van de werknemer. Belangrijk hierbij is open communicatie. Bij VanRoey.be genieten we de voorkeur om, na overleg, samen een opleidingstraject uit te stippelen. ‘Employability’ betekent anderzijds ook dat je de werknemers zo lang mogelijk in dienst wenst te houden. Als bedrijf wil je liefst niet dat een medewerker boordevol kennis en ervaring het bedrijf verlaat.

Ook VanRoey.be hecht veel belang aan lifelong employability en gelooft in een continue opleiding en ontwikkeling van werknemers. Hieronder enkele concrete voorbeelden van onze aanpak:

  • Bij de start van een nieuwe medewerker wordt er een opleidingsplan opgemaakt. Hierbij wordt er besproken welke certificaten er behaald dienen te worden en wanneer welke kennis gekend moet zijn;
  • Onze medewerkers kunnen van uiteenlopende opleidingen genieten. Zowel technische als commerciële opleidingen zijn beschikbaar. Maar ook communicatie- en assertiviteitstrainingen of opleidingen rond time- en stressmanagement behoren tot de mogelijkheden. Binnenkort bieden we zelfs een opleiding ‘EHBO bij kinderen’ aan;
  • Om een eerlijke en correcte feedback te krijgen, zullen er – afhankelijk van de functie – tal van coachingsgesprekken gevoerd worden: deskcoaching, fieldcoaching, ‘vinger aan de pols’ gesprek, evaluatiegesprekken… ;
  • Daarnaast investeert VanRoey.be ook in een gezonde work-life balans en probeert het zijn werknemers zoveel mogelijk te ontzorgen. Zo houden we – waar mogelijk – steeds rekening met de woonplaats van onze mensen. Wordt er iedere middag een gratis maaltijd op het werk voorzien. En zijn er op regelmatige basis evenementen voor sport en ontspanning.

Wil je na het lezen van deze blog meer weten over de mogelijkheden die VanRoey.be jou te bieden heeft? Ontdek hoe we jouw professionele carrière een boost kunnen geven en bekijk alvast onze openstaande vacatures.