Antwerpen, Turnhout, Geel, Mechelen, 12 februari 2016

Vandaag neemt de Van Roey ICT Group LogiQstar over, met hoofdzetel in de Antwerpse haven en partnerships in Nederland, Duitsland, Spanje, Portugal, Denemarken en Oekraïne. Opnieuw een grote stap in de internationale groeistrategie van de Van Roey ICT Groep. De klanten van LogiQstar zijn grote internationale logistieke dienstverleners: havenbedrijven, douanekantoren, expediteurs en logistieke bedrijven. Zij beheren hun complexe operationele en financiële bedrijfsprocessen op een eenvoudige en transparante manier dankzij het unieke softwareplatform LogiQstar. Gebouwd op en gecertifieerd voor Microsoft Dynamics NAV.

General Manager Pat Van Roey: “Bij deze beslissing hebben verschillende elementen meegespeeld. Natuurlijk geloven wij rotsvast in de oplossing die LogiQstar logistieke dienstverleners aanbiedt. Gesterkt door de salesexpertise van het VanRoey.be-team willen wij de klantenportefeuille nog sterk uitbreiden. Dat dit wereldwijd zal gebeuren, mag gezien de sector niet verbazen. LogiQstar is een exportproduct. Het was al lang een droom om mijn bedrijf internationaal te laten doorgroeien. Ook om de ambitieuze mensen uit mijn team de kans te geven verder te groeien.”

Een ander belangrijk element dat meespeelde was het feit dat LogiQstar een gecertifieerde Microsoft Dynamics NAV applicatie is. Pat Van Roey: “Dit is een handelsmerk voor ERP (Enterprise Resource Planning) en CRM (Customer Relationship Management). Het bestaande Dynamics NAV team wordt hierdoor nog versterkt. We zullen de naam LogiQstar trouwens verder blijven gebruiken.”

Ook het bestaande team en de aandeelhouders van LogiQstar geloven rotsvast in de overname. General Manager Eric Robbeets: “Deze overname was nodig om de positie van LogiQstar zowel nationaal als internationaal te verstevigen. Met Van Roey als partner krijgen onze klanten meer zekerheid. Het dienstenpakket van de Van Roey Group is ook veel breder, met Security, Cloud, Mobile en Applications als speerpunten.”

www.LogiQstar.com

LogiQstar is een uniek softwarepakket voor logistieke dienstverleners. Vanuit 1 transparant platform worden hun complexe operationele en financiële bedrijfsprocessen eenvoudig te beheren en beheersen. Wereldwijd gebruiken honderden medewerkers van havenbedrijven, expediteurs, douane-agentschappen en logistieke bedrijven LogiQstar. Alle bedrijfsdata, vanaf het eerste contact met de klant of leverancier, over de handling, tot aan de facturatie en betaling, zijn altijd raadpleegbaar én bruikbaar door elke betrokken partij. Zonder papieren documenten. Zonder dubbele ingaven van data. Het platform ondersteunt truck-, water-, trein- en luchtvracht en biedt verschillende functionaliteiten in modules. LogiQstar creëert documenten die voldoen aan specifieke eisen van de klant en de actuele wetten en overheidsregels.

LogiQstar werd ontwikkeld door een team van experts met wereldwijde ervaring in de ontwikkeling en implementatie van financiële en logistieke oplossingen. Om continuïteit en technologische vernieuwing van het platform te garanderen, werd het gebouwd op de internationaal ondersteunde ERP-software Microsoft Dynamics NAV. Hierdoor is de oplossing ook volledig geïntegreerd met andere Microsoft oplossingen zoals SQL, Office365, Outlook en Sharepoint.

Enkele belangrijke klanten zijn vandaag Molenbergnatie, Novanatie, Nova & Hesse-Noord Natie, Manuport Logistics, Cargoflow, MT Art Services, Interfracht, Seamodal, Sea-invest en Penta Shipping Group.

Van Roey ICT Group acquires Logiqstar

Antwerpen, Turnhout, Geel, Mechelen, February 12th 2016

The Van Roey ICT Group acquired LogiQstar. LogiQstar is based in the Port of Antwerp and has partnerships in the Netherlands, Germany, Spain, Portugal, Denmark and Ukraine. This acquisition confirms the international growth strategy of Van Roey. Customers of LogiQstar are large logistics business providers, such as port authorities, customs offices, freight forwarders and cargo handlers. Thanks to the unique software platform LogiQstar, they can manage their complex operational and financial processes in a simple and transparent way. The platform is a single solution that is built on and certified for Microsoft Dynamics NAV.

General Manager Pat Van Roey: “Different elements influenced this decision. Of course, we firmly believe in the solution LogiQstar offers their clients. Strengthened by the sales expertise of the Van Roey team we will make the LogiQstar customer portfolio expand. LogiQstar is an international export product. This acquisition realizes my dream to make my company internationally active.”

Another important element was the fact that LogiQstar is a certified Microsoft Dynamics NAV application. Pat Van Roey: “This is a trademark for ERP (Enterprise Resource Planning) and CRM (Customer Relationship Management). The acquisition strengthens our existing Dynamics NAV team. We will continue to use the well-known name LogiQstar. ”

The existing team and shareholders of LogiQstar firmly believe in the acquisition. General Manager Eric Robbeets: “This acquisition was necessary to strengthen the position of LogiQstar both nationally and internationally. With Van Roey as a partner our customers obtain more certainty. The services portfolio of the Van Roey Group is also more complete, with Security, Cloud, Mobile and Applications as the most important cornerstones.”

www.LogiQstar.com

LogiQstar is a unique software package for logistics business providers. With LogiQstar, they can manage and control their complex operational and financial processes from a single solution. Worldwide, hundreds of employees of port authorities, customs offices, freight forwarders and cargo handlers use LogiQstar. All corporate data can always be accessed and used by any party involved in the logistics process. Without paper documents. Without double data entries. The platform supports truck, sea, rail and air freight and offers several modular functionalities. LogiQstar creates documents that meet specific customer requirements as well as comply with the current laws and government regulations.

LogiQstar was developed by a team of experts with global experience in development and implementation of financial and logistics solutions. To ensure continuity and technological innovation of the platform, it was built on the internationally supported ERP software Microsoft Dynamics NAV. This way the solution is also fully integrated with other Microsoft solutions such as Microsoft SQL Server, Microsoft Office365, Microsoft Office and Microsoft Sharepoint.

Some key customers are Molenbergnatie, Nova Natie, Nova & Hesse-Noord Natie, Manuport Logistics, Cargo Flow, MT Art Services, Interfracht, Seamodal, Sea-Invest and Penta Shipping Group.

.