Turnhout / Geel / Mechelen / Antwerpen, 22 september 2016

Zonet vernam VanRoey.be dat haar ingediende dossier voor het Pendelfonds goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering.

 

Pat Van Roey, General Manager:
“Heel fijn nieuws. Leuk dat dit ons bereikt op de Car Free Day. Heel veel van onze mensen kwamen vandaag met de fiets. Vanmorgen hebben de fietsers samen genoten van een lekker ontbijtje. Deze steun gaat ervoor zorgen dat we nog veel meer collega’s met de fiets op het werk krijgen. VanRoey.be zal hiervoor de komende 4 jaar veel extra inspanningen leveren.”

“Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, het is goed voor de gezondheid van ons team, het reduceert stress én het is goedkoper voor de fietsers. Dit past helemaal in de filosofie van VanRoey.be. We willen ondernemen, maar met respect voor de wereld waarin en de mensen waarmee we dat doen.”

Inne Loos, HR Business Partner:
“Ook al zijn er in het bedrijf een aantal fervente fietsers, toch merkten we dat 87% van onze mensen elke dag met de wagen komt, terwijl ze toch op fietsafstand van onze kantoren wonen. Om verschillende redenen, zoals het wegbrengen en oppikken van de kids, of afspraken met klanten in de loop van de dag. Maar ook de beperkte bedrijfsinfrastructuur bleek een belangrijke reden. We zijn ervan overtuigd dat we veel meer mensen de fiets op kunnen krijgen mits continue sensibilisering en de juiste investeringen. Dat we hiervoor nu een duwtje in de rug krijgen van de overheid, is schitterend nieuws. Wij investeren de komende jaren € 87.000, de Vlaamse overheid legt daar € 33.500 naast. Ook onze mensen investeren mee, bijvoorbeeld wanneer ze een nieuwe fiets aankopen.”

VanRoey.be | Pendelfonds Affiche
  • Concreet: enkele geplande acties
   We willen de fiets als duurzaam alternatief voor de wagen stimuleren. Een projectgroep ‘Mobiliteit’ zal communicatie- en sensibiliseringsacties opzetten. We willen dat de acties gedragen zijn door ons team. Er worden ook fietsambassadeurs aangeduid. We zullen continu communiceren over hoeveel mensen met de fiets naar het werk kwamen en hoeveel co2 we hiermee uitgespaard hebben. We stimuleren collega’s ook met ludieke acties en we nemen als team ook deel aan fietsdagen, zoals bijvoorbeeld Kempen Fietst op 1 mei.
  • De fietsinfrastructuur wordt aangepakt:
   onze medewerkers kunnen een fiets en een fietsuitrusting aankopen met een financiële tussenkomst van VanRoey.be. De fietsers krijgen ook een thuiskomstgarantie en pechverhelping . Wij bouwen een moderne fietsenstalling en een ruimte met douches en lockers.
  • Er worden ook bedrijfsfietsen gekocht die bijvoorbeeld tijdens de middag gebruikt kunnen worden voor een kort fietstochtje, om naar de winkel te rijden of ter vervanging van een fiets die in onderhoud moet….