Header Image overlay

IT Security Audit

De cybersecurity van jouw organisatie onder de loep

Onze uitgebreide IT Security Audit toetst je volledige IT-omgeving af op kwetsbaarheden. In een notendop:

Je omgeving wordt dagenlang gescand op +60.000 gekende kwetsbaarheden
We komen ter plaatse om ook de fysieke beveiliging van serverruimte, accesspoints etc… te evalueren
Een gecertifieerde expert evalueert de technische analyse en vat samen

Je krijgt een helder verslag dat alle risico’s oplijst, met bijkomend advies van onze gecertificeerde experts.

23,2% van de ondernemingen ondervond in 2021 problemen als gevolg van een veiligheidsincident”
Onbeschikbare diensten, productie die stilvalt, vernietigde data, vertrouwelijke gegevens die gelekt worden, diefstal…
Dan hebben we het nog niet over reputatieschade & ongedetecteerde hacks.
Een IT security audit kan deze drama’s voorkomen en is snel terugverdiend.

VanRoey als security expert

Waarom je op onze organisatie & audit kan bouwen

We beschikken over zeer hoog(st) gecertifieerde sr security experts met ervaring in duizenden omgevingen

Reeds 8 jaar staan wij in voor de IT-beveiliging van vele gemeentes en overheidsinstanties

Tal van tevreden klanten getuigen over hun positieve ervaringen omtrent security

We hebben de hoogst mogelijke partnerships met de juiste vendoren (denk aan Microsoft, Fortinet…)

Hoe verloopt de IT Security audit?

1. We plaatsen enkele dagen lang geavanceerde monitoring hardware in je omgeving. Deze toetst je netwerk af op ruim 60.000 kwetsbaarheden.

2. Onze experts bezoeken je bedrijfssite(s) om de fysieke beveiliging na te kijken en risico’s te identificeren

3. Wat volgt is een lijvig, +300 pagina’s omvattend technisch rapport, waar onze specialisten mee aan de slag gaan.
We vatten dit voor je samen in mensentaal, met belangrijke concrete actiepunten & mogelijke verbeteringen.

Volgende zaken nemen we onder de loep:

Back-up

Antivirus / EDR

Mail Security

Telemetrie

Netwerk & Wifi

VPN / SSL

CASB

Authenticatie

Telemetrie

Firewall

Sandboxing

VLAN Segmentatie

Password Policies

SPF, DKIM, DMARC

Fysieke beveiliging

Proxy

Je Website

...

We zijn nog nooit een omgeving tegengekomen die 100% veilig was

De audit is zinvol voor elke omgeving, hoe (on)veilig ze ook is. Idealiter tracht je alvorens we starten je omgeving zo grondig mogelijk te beveiligen, maar zelfs dan zal je zien dat er nog veel verbeterd kan worden.

Resultaat: Een ±40 pagina's omvattend adviesdocument

Het +300 pagina’s omvattende rapport en het bezoekverslag worden grondig door onze experts geanalyseerd.
Je krijgt van ons een samenvatting in
mensentaal en er worden concrete adviezen en to-do’s aangereikt:

En wat na de Cyber Security Audit?

Nu je weet waar je staat, kan je aan de slag of op onze hulp rekenen om je IT security te verbeteren. Een andere optie is dat we samen een IT Security Roadmap uitstippelen met doelstellingen op korte, middellange en lange termijn.

Meer weten over onze IT Security Audit?

btw nr.*

Wat brengt de toekomst? Krijg een exclusieve rondleiding & tal van inspirerende sessies in het vernieuwde Living Tomorrow. Het belooft weer een geweldig en leerrijk eindejaarsevent te worden! See you there?

Opgelet: beperkt aantal plaatsen!