Overlay | VanRoey.be

IT Security Audit

De cybersecurity van jouw organisatie onder de loep

Onze uitgebreide IT Security Audit toetst je gehele IT-omgeving af op kwetsbaarheden. In een notendop:

Je omgeving wordt dagenlang gescand op +60.000 gekende kwetsbaarheden
We komen ter plaatse om ook de fysieke beveiliging van serverruimte, access-points etc… te evalueren
Een gecertifieerde expert evalueert de technische analyse en vat samen

Je krijgt een helder verslag dat alle risico’s oplijst, met verbetersuggesties door onze gecertificeerde experts.

23,2% van de ondernemingen ondervond in 2021 problemen als gevolg van een veiligheidsincident”
Onbeschikbare diensten, productie die stil valt, vernietigde data, vertrouwelijke gegevens op straat, diefstal…
Dan hebben we het nog niet over reputatieschade & ongedetecteerde hacks.
Een IT security audit om deze drama’s te voorkomen is snel terugverdiend.

VanRoey als security expert

Waarom je op onze organisatie & audit kan bouwen

We beschikken over zeer hoog(st) gecertifieerde sr. security experts met ervaring in duizenden omgevingen.

Al 8 jaar vertrouwen vele gemeentes en overheidsinstanties voor hun IT beveiliging op ons.

Tal van tevreden klanten getuigen over hun positieve ervaringen omtrent security

We hebben de hoogst mogelijke partnerships met de juiste vendoren (denk aan Microsoft, Fortinet…)

Hoe verloopt de IT Security audit?

1. We plaatsen enkele dagen lang geavanceerde monitoring-hardware in je omgeving. Deze toetst je netwerk af op ruim 60.000 kwetsbaarheden.

2. Onze experts bezoeken je bedrijfssite(s) om de fysieke beveiliging na te kijken en risico’s te identificeren

3. Wat volgt is een lijvig, +300 pagina’s tellend technisch rapport, waar onze specialisten mee aan de slag gaan.
We vatten dit voor je samen in mensentaal, met belangrijke concrete actiepunten & verbetervoorstellen.

Volgende zaken nemen we onder de loep:

Telemetrie

Sandboxing

Password Policies

Fysieke beveiliging

Proxy

Je Website

...

"We zijn nog nooit een 100% veilige omgeving tegengekomen"

De audit is zinvol voor elke omgeving, hoe (on)veilig ze ook is. Idealiter tracht je alvorens we starten je omgeving zo grondig mogelijk te beveiligen, maar zelfs dan zal je zien dat er nog vele zaken naar boven zullen komen.

Resultaat: Een ±40 pagina's tellend adviesdocument

Het +300 pagina’s tellende rapport en het bezoekverslag wordt grondig door onze experts geanalyseerd.
Je krijgt van ons een samenvatting in
mensentaal en er worden concrete adviezen en to-do’s aangereikt:

En wat na de Cyber Security Audit?

Nu je weet waar je staat, kan je aan de slag of op onze hulp rekenen om je IT-security te verbeteren. Een andere optie is dat we samen een IT Security Roadmap uitstippelen met doelstellingen op korte, middellange en lange termijn.

Meer weten over onze IT Security Audit?

btw nr.*

Onze Oplossingen

ESG