Header Image overlay

VanRoey.be bezocht de World AI Week

AI komt steeds meer in de spotlight te staan en terecht! Tijdens de World AI Week, die onlangs in Amsterdam plaatsvond, deelden vooraanstaande spelers in de industrie hun kennis en wierpen ze een blik op de toekomst. Uiteraard tekende VanRoey.be er ook present!

De World AI Week of kortweg #WAIW is een groots opgezette organisatie die de wereldwijde AI community samenbrengt in Amsterdam. Je loopt er zowel de Solution Integraters zoals VanRoey.be, als de Solution Builders, zoals Microsoft tegen het lijf. Gedurende de week gaan er meer dan 100 events door die alle mogelijke aspecten van AI belichten, gaande van nieuwe business opportuniteiten, over technologie, tot wetgeving en ethische aspecten.

VanRoey.be integreert de Microsoft Cognitive Services

Als Gold Partner maakt VanRoey.be reeds geruime tijd gebruik van de Microsoft Cognitive Services. Hiermee kunnen we een extra laag van intelligentie toevoegen aan de producten die we onze klanten aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over computer vision technologie, maar ook over tekst herkenning en knowledge mining, het werkelijk interpreteren van teksten en de essentie eruit halen.

VanRoey.be gebruikt dus Microsoft Cognitive Services om AI toe te passen. Een algoritme wordt typisch door experten van VanRoey.be getraind, bijvoorbeeld om bepaalde objecten te herkennen op een beeld. Eenmaal het algoritme intelligent genoeg is om in de praktijk ingezet te worden, dan kan de klant het gemakkelijk zelf verder trainen zonder enige kennis van de achterliggende code. Een concreet voorbeeld is een toepassing waarbij in een rusthuis op camerabeelden rolstoelen en rollators worden herkend.

VanRoey.be richt zich dus specifiek op de toepassing van AI, minder op de ontwikkeling van de onderliggende algoritmes. Daar doet Microsoft een prima job en als Gold Partner zit VanRoey.be meteen aan de bron van al die kennis.

Zet je digitalisering in stroomversnelling. In een interactieve rondleiding tonen we hedendaagse mogelijkheden van de moderne werkplek. Zo ervaar je zelf hoe goed het werkt!

AI – de hype overstijgt de technologie (voorlopig nog)

Op de #WAIW krijg je in eerste instantie een goed beeld van de status van de huidige technologie. Algemeen kan gezegd worden dat de hype de technologie nog steeds overstijgt. Mensen kennen de kracht van AI in de praktijk nog niet. Daardoor worden enkel de meest Science-Fiction-achtige toepassingen met de technologie geassocieerd. Het klopt dat de meest tot de verbeelding sprekende toepassingen vandaag de dag reeds mogelijk zijn. Elke nieuwe technologie kan ten goede of ten kwade toegepast worden. Autonome wapens zijn zo een angstaanjagend voorbeeld van een catastrofale toepassing van AI.

Belangrijker is het dat, los van alle wilde fantasieën, AI reeds veelvuldig toegepast kan worden op een veel laagdrempeliger niveau. Microsoft introduceert AI o.a. in chatbots en in toepassingen om vervelende administratieve taken te automatiseren. Dergelijke toepassing zijn quick wins voor bedrijven die er gebruik van maken. Niet alleen worden er kosten en tijd bespaard, maar werknemers kunnen zich meer toeleggen op meer essentiële taken. De adaptatiegraad voor dit soort toepassingen is heel groot. Dit zal de komende jaren de weg zijn waarlangs het grote publiek echt kennis zal maken met het potentieel van AI.

Wetgeving en ethiek – de hete AI-aardappel

Een ander heikel thema dat op elke AI conventie aan bod komt is wetgeving (of het gebrek daaraan). Het eerder aangehaalde voorbeeld van de toepassing van AI in autonome wapens ligt als een hete aardappel in de handen van overheden en veiligheidsinstanties. Ter vergelijking, rond het gebruik van nucleaire technologie bestaat er internationaal een wettelijk kader. Voor AI bestaat dit niet.

We moeten het trouwens (alweer) niet zo ver gaan zoeken. De GDPR wetgeving heeft één en ander in gang gezet met betrekking tot de bescherming van de privacy maar wat doen we met de kennis die AI algoritmes over ons vergaren?

De discussies rond AI en ethiek lopen vaak hoog op. Een steeds weerkerend thema bij de doorbraak van een nieuwe technologie, is de angst dat bepaalde jobs zullen verdwijnen. AI zou een bedreiging zijn voor boekhouders, secretaressen, telefonisten, operators, enzovoort. De geschiedenis leert ons dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar dat we ons wel zullen moeten aanpassen. Zo is er ook steeds de clash tussen technologie en ambachtelijkheid. Het Zweedse Mackmyra produceerde een Master Blend Whisky. De Master Blender was geen brouwer met decennia aan waardevolle ervaring en kennis. Neen, het was een AI algoritme…

Er is ontegensprekelijk een grote grijze zone tussen wat ethisch wel en niet verantwoord is. Gelukkig zien we dat overheden actie nemen en werkgroepen opzetten rond deze problematiek.

Conclusie – What’s in AI for you?

#WAIW inspireerde en toonde nog maar eens aan dat het potentieel van AI enorm is. We mogen ons echter niet blindstaren op de spectaculaire toepassingen die veel aandacht krijgen op sociale media. VanRoey.be zet met de tools van Microsoft volop in op de laagdrempelige toepassingen. Die bieden elke bedrijf quick wins zonder grote investeringen te maken. Lees er hier meer over op of kom eens een kijkje nemen in ons Experience Center.

“Er is ontegensprekelijk een grote grijze zone tussen wat ethisch wel en niet verantwoord is. Gelukkig zien we dat overheden actie nemen en werkgroepen opzetten rond deze problematiek.”

Geschreven door:

Nicolas Mertens
IoT Cloud Solution Architect

Als Solution Architect IoT is Nicolas ideaal geplaatst om de functionele wensen van een klant te vertalen naar de gepaste technische oplossing. Vanuit deze rol heeft hij zich verder gespecialiseerd in Industrial IoT waarbij Remote Monitoring & Predictive Maintenance centraal staan.

Wat brengt de toekomst? Krijg een exclusieve rondleiding & tal van inspirerende sessies in het vernieuwde Living Tomorrow. Het belooft weer een geweldig en leerrijk eindejaarsevent te worden! See you there?

Opgelet: beperkt aantal plaatsen!