Header Image overlay

Digitale omwenteling in het onderwijs, of toch niet?

Om de digitale transformatie binnen het onderwijs in kaart te kunnen brengen, werden 61 Vlaamse scholen door VanRoey.be bevraagd. Zowel de mening van directie, als die van de ICT-Coördinator vonden we belangrijk. Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat er toch enige eensgezindheid is. De meeste scholen hebben de digitale trein niet gemist, echter is er nog werk aan de winkel.

Digitale tools implementeren is één zaak, er efficiënt en optimaal gebruik van maken is nog wat anders. Dit blijkt ook uit onze enquête: bijna 50% van onze respondenten (zowel directie als ICT-coördinatoren) geven aan het gevoel te hebben dat leraren nog onvoldoende de digitale mogelijkheden benutten. Ongetwijfeld speelt kennis van de tools hierbij een belangrijke rol.

Stelling 1: “Gebruikt jouw lerarenteam de digitale leerhulpmiddelen?”

Wat kunnen we hieruit concluderen?

 • Zowel directie als ICT-coördinatoren vermoeden dat nog niet alle mogelijkheden door de leerkracht worden benut.
 • Wat is in onze ogen belangrijk?
  • Betrokkenheid van het lerarenteam bij implementatie nieuwe technologieën;
  • Het aanbieden van cursussen aan je leerkrachten ter verbetering van hun digitale vaardigheden;
  • Transparante communicatie tussen directie, ICT-coördinator én leerkracht.

Stelling 2: “Digitale transformatie in het onderwijs”

Wat zien we?

Ondanks dat de vraag richting directie anders geformuleerd werd dan bij de ICT-coördinatoren, zien we hier toch min of meer hetzelfde resultaat:

 • Het merendeel van zowel directie als ICT-coördinatoren zijn tevreden over de digitale transformatie van hun school;
 • 44% van de directieleden geeft aan dat er ruimte is voor verbetering;
 • Bij de ICT-coördinatoren spreekt 36% over een digitale achterstand.

Zeker dit laatste cijfer geeft stof tot nadenken.

Daarom vroegen we hen naar mogelijke oorzaken voor deze achterstand:

Technologie in het Onderwijs Oorzaken | VanRoey.be

Stelling 3: “Toekomstige investeringen”

Iedere IT-infrastructuur – zeker het computerpark – is onderhevig aan veroudering. Daarom vroegen we aan de respondenten welke grote investeringen er de komende 3 jaar gepland zijn. Een overzicht van de resultaten:

 • 24% gaat investeren in interactieve projectoren of touchscreens;
 • 21% neemt het belang van netwerksecurity in acht. Dit met BYOD in het achterhoofd;
 • 17% wil tablets aanschaffen en 12% notebooks;
 • 12% wil betere wifi en plant te investeren in draadloos internet;
 • 11% voorziet geen grote investeringen (enkel defecten vervangen).

Wat leiden we hieruit af?

Scholen willen duidelijk investeren in digitale leerhulpmiddelen: interactieve projectoren of touchscreens en notebooks of tablets staan hoog op het verlanglijstje. Ondanks deze digitale omwenteling, blijven er toch ook enkele aandachtspunten. Ondanks dat 21% aangeeft te willen investeren in netwerksecurity, zal het merendeel van de Vlaamse scholen dit niet doen. Dit terwijl het onderwijs een belangrijke doelgroep is voor hackers. Een misnoegde leerling kan (mits wat kennis) behoorlijk wat schade aan het netwerk aanrichten indien dit onvoldoende beveiligd is.

Goed nieuws is natuurlijk de 30 miljoen euro die de Vlaamse regering vrijmaakt om het onderwijs een digitale boost te geven. Hierbij richt het een eigen kenniscentrum op, bestaande uit een team van vier personen, die scholen gaan begeleiden in hun digitaal plan.

Stelling 4: “De toekomstige rol van de ICT-coördinator”

Het onderwijs is in verandering. Ziet de ICT-coördinator daarom zijn rol ook veranderen?
We stelden hen de vraag en kregen volgende antwoorden:

Technologie in het Onderwijs Stelling 4 | VanRoey.be

Wat stelden we vast?

De ICT-coördinator hoopt naar de toekomst toe op een meer ondersteunende en strategische rol. Hij (of zij) wil meer pedagogisch werken en minder bezig zijn met het ‘blussen van brandjes’. Nadenken over toekomstige investeringen en het begeleiden van leerlingen en leerkrachten waren vaak aangehaalde voorbeelden. Zo vinden ICT-coördinatoren het belangrijk om een beleidsplan voor social media uit te werken. Pesten gebeurt dan ook niet langer enkel binnen de schoolmuren.

CONCLUSIE

De afgelopen 5 jaar kenden de Vlaamse scholen een boost op vlak van ICT. Elke school streeft er naar om de nodige digitale hulpmiddelen te voorzien. Klaslokalen zijn omgetoverd tot digitale klassen uitgerust met wifi, een digibord, interactieve projector of touchscreen. Ook het gebruik van Chromebooks, tablets en digitale leerhulpmiddelen tijdens of na de lessen wordt sterk aangemoedigd. Dit geeft leraren de mogelijkheid om via een digitaal leervolgsysteem het leerproces van de leerlingen nauwgezet op te volgen.

Minder goed nieuws: ondanks dat er steeds meer toestellen op het schoolnetwerk connecteren, plant slechts een klein percentage van de bevraagde scholen een investering in security (21%) of betere wifi (12%).

btw nr.*

Meer info nodig? Contacteer ons gerust!

Geschreven door:

Tom Hufkens
Marketing Manager bij VanRoey

Al 15 jaar een vertrouwd gezicht bij VanRoey. Letterlijk en figuurlijk: want door zijn rol als Marketing Manager staat hij regelmatig centraal in onze communicatie. Zijn ervaringen m.b.t. nieuwe marketingmethodes deelt hij geregeld tijdens workshops & events.

Wat brengt de toekomst? Krijg een exclusieve rondleiding & tal van inspirerende sessies in het vernieuwde Living Tomorrow. Het belooft weer een geweldig en leerrijk eindejaarsevent te worden! See you there?

Opgelet: beperkt aantal plaatsen!