NAV Microsoft Dynamics: the next generation

In 2010 werd bij Groep Sleuyter de strategische beslissing genomen te investeren in geavanceerde software. De groeitrend van de onderneming impliceerde een groei aan datavolume die beheerst moest worden. De stijging in aantal en omvang van hun projecten betekende een exponentiele stijging van klanten- en leveranciersgegevens; verkoop- en inkoopfacturen; projectcalculatie en budgetten; … Met de klassieke middelen van Microsoft Office was Groep Sleuyter te beperkt en hebben ze gekozen om een ERP (Enterprise Resource Planning) software te implementeren namelijk NAV Microsoft Dynamics. De sterkte maar tevens ook de complexiteit van dergelijke software is de integratie van de verschillende domeinen.

Het project startte in augustus 2010. De aanpak was gefaseerd opgebouwd en omvatte 3 grote blokken: Financieel; Customer Relations en Projectcalculatie. De duurtijd van het project werd begroot op 2,5 jaar. Waarom zo lang? De installatie van de software betreft niet even een CD-ROM op te laden in de computer en met een druk op de knop operationeel zijn. Nee, de installatie is niet louter van technische aard maar houdt ook een analyse van de huidige bedrijfsprocessen in; organisatorische bijsturingen; maatwerk; opleiding en ondersteuning in. Tot grote vreugde konden we samen met Groep Sleuyter in januari 2012 champagne ontkurken voor de start van het financiële luik. Dit betekent dat de volledige boekhouding van alle bedrijven binnen de Sleuyter Holding beheerd wordt door NAV. Andere resultaten zijn:

  • Digitaal goedkeuringstraject van de gescande inkoopfacturen.
  • APS Immo, een product ontwikkeld met en door VanRoey.be & Groep Sleuyter voor het beheer van de Wet Breyne schijven; verkoopprijzen; de voltooiingsstatus van de residenties en verkoopfacturatie.

Het financiële luik vormt de fundamenten van het project waarop de andere domeinen verder bouwen. Dit was de meest bedrijfskritische stap, gezien het risico op complete financiële stilstand. In februari startten we met de tweede fase namelijk Customer Relations, waar het verkooptraject onder de loep wordt genomen.

Eind mei staat de derde en voorlopig laatste fase op de agenda met name projectcalculatie. Hierin behandelen we alles van voorcalculatie; budgetvorming; inkoopproces en nacalculatie.

Parallel met de implementatie van NAV wordt er ook getimmerd aan de digitalisering en structurering van informatie binnen Groep Sleuyter, zodat mobiel werken mogelijk wordt en informatie niet beperkt is tot de locatie en map waarin het zich bevindt.