St-Pieter Turnhout

Het Sint-Pietersinstituut in Turnhout wil volop de digitale kaart trekken als ondersteuning van het leerproces. Tegen 1 september 2014 zal de school over een professioneel netwerk beschikken dat klaar is voor de hoge snelheden van de toekomst. De school ging hiervoor een samenwerking aan met VanRoey.be.

De servers worden gevirtualiseerd en geconsolideerd op 2 machines. De SAN (de machine voor de opslag van alle informatie) wordt gedeeld en opgezet om altijd beschikbaar te zijn.

Door Siegers Technics zal 30 kilometer koperkabel en 1 kilometer optische kabel gelegd worden.
Willem Janssens, adjunct directeur en ICT-verantwoordelijke: “Alle klassen zijn al enkele jaren voorzien van een computer en beamer en is al een beperkt draadloos netwerk. In het nieuwe netwerk zal iedereen op elke plaats op school op een veilige manier online kunnen. De leerlingen kunnen dit doen met eigen toestellen (tablet, smartphone of laptop) of met toestellen die leerkrachten uitlenen in het Openleercentrum. Uiteraard worden daarover de nodige afspraken gemaakt en wordt een gedragscode opgesteld.”

“Daarnaast zal elke leerling een persoonlijke inlogcode en een Microsoftlicentie krijgen. Hiermee kunnen de leerlingen op hun eigen toestellen thuis de professionele Office toepassingen (Word, Excel …) gebruiken.

De school is zo klaar zijn om de nieuwe technologieën verder in te schakelen in het leerproces en de leerlingen te leren deze digitale technieken goed te gebruiken. Zo wil de school nog beter werk maken van het ontwikkelen van vaardigheden die onze jongeren sterk moeten maken voor de eenentwintigste eeuw.”
“De nieuwe technologieën laten de leerlingen toe creatiever te werken, om te communiceren en online te reflecteren met anderen of om snel informatie op te zoeken. Het gebruik van individuele toestellen laat ook toe om persoonlijke leerpaden aan te bieden en gedifferentieerder te werken,” vult Jan Roels, Algemeen Directeur nog aan.

Enkele concrete voorbeelden

  • Flip the classroom: de leerkracht neemt instructies en voorbeelden op, de leerlingen leren op eigen tempo of kunnen instructies terug zien, de leerkracht fungeert meer als coach;
  • Leerlingen kunnen snel zelf iets (leren) opzoeken;
  • De leerlingen werken in een blog samen aan een project waarbij ze elkaar feedback geven (peer-learning);
  • De smartphones en tablets laten toe om in de klas individueel geluids- en filmfragmenten op te nemen van mondelingen oefeningen, de leerkracht (of een medeleerling) kan daarop achteraf feedback geven;

De nieuwe technologieën laten de leerlingen toe creatiever te werken, om te communiceren en online te reflecteren met anderen

Jan Roels, Algemeen directeur

“Vanaf het volgende schooljaar zal de school in de eerste graad ook een keuzeproject ‘wetenschappen, techniek en informaticawetenschappen’ aanbieden. In dit project kunnen leerlingen die geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen hun talenten extra ontwikkelen. Het geïntegreerde project past in de aandacht voor STEM-vakken (Science, Technology, Engineering & Mathematics). De leerlingen maken daarbij ook kennis met concrete programmeervraagstukken en leren zo informatica beter begrijpen en beheersen.” sluit Jan af.

VanRoey.be beschikt over specialisten die zich 100% focussen op het onderwijs. Zij willen scholen begeleiden in het ontwikkelen van een visie op ICT in het onderwijs.

Meer informatie hierover vindt u op
www.vanroey.be/onderwijs