Overlay | VanRoey.be
Flanders Make Logo

Flanders Make & VanRoey.be: innovatie en ICT gaan hand in hand

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Flanders Make opteerde ervoor om het merendeel van het ICT-beheer zelf te doen, aangevuld met de professionele kennis van VanRoey.be.
Flanders Make Logo

Dat Flanders Make een belangrijke positie in de innovatieve sector inneemt, staat buiten kijf. Het strategisch onderzoekscentrum is over de hele wereld actief en ook de cijfers spreken voor zich: met zo’n 500 medewerkers wordt ongeveer 45 miljoen euro gegenereerd. De onderneming opereert daarbij vanuit twee kantoren: Leuven en Lommel. En het heeft ook structureel verbonden activiteiten aan alle Vlaamse universiteiten.

Om de interne communicatie tussen beide sites optimaal te laten verlopen, kan gerekend worden op ICT-ondersteuning van VanRoey.be. “VanRoey.be kent onze noden en behoeften en speelt daar op een professionele manier op in”, aldus Dirk Torfs, CEO van Flanders Make.

Binnen de werking van Flanders Make is de IT-infrastructuur onontbeerlijk, zowel voor de externe communicatie, maar ook intern met de medewerkers. “Vroeger gebeurde de communicatie tussen onze twee sites apart. Maar aangezien we nauwer samenwerken met mensen die vanop verschillende locaties actief zijn en daarbij heel wat data uitwisselen, was het toch belangrijk dat die connectie vergemakkelijkt werd en bovendien veilig zou verlopen.”

Dynamische en transparante partner

Aangezien Flanders Make vzw gebonden is aan de wetgeving van overheidsopdrachten, schreef het een drietal jaar geleden een project rond ondersteuning van de IT-infrastructuur uit. “We hebben ervoor geopteerd om het merendeel van ons ICT-beheer zelf te doen, aangevuld met de professionele kennis van een externe partner. Een bewuste keuze, want dankzij een beperkt team uit eigen rangen dat de coördinatie doet en de extra begeleiding door een andere partij, kunnen we alles op een gecontroleerde manier laten verlopen.”

Voor dat project schreven heel wat partijen zich in, waaronder ook VanRoey.be. “Volgens enkele vergunningscriteria hebben we onze beslissing gemaakt. Voornamelijk de verhouding tussen prijs en kwaliteit was belangrijk. De oplossing die VanRoey.be bood, kwam daarbij als beste uit de bus. Dankzij de samenwerking kunnen we vandaag rekenen op een veilige communicatie via de cloud.”

Samen visionair

Drie jaar later blikt Flanders Make nog steeds terug op een positieve samenwerking. “We krijgen de nodige ondersteuning van VanRoey.be. Via hun Managed Services verzorgen zij de monitoring naar capaciteit en beschikbaarheid. Hierdoor zijn ze bij een kritische gebeurtenis meteen geïnformeerd en kunnen ze kort op de bal spelen. Zijn er bijkomende vragen naar nieuwe technologie? Dan beantwoorden ze die adequaat en verhelderend. Daarnaast houden we minstens om het half jaar een meeting met een VanRoey.be Service Manager waarbij we kijken naar de kritieke punten en samen bepalen welke richting we uitgaan. Na drie jaar weet VanRoey.be als geen ander hoe we werken en wat we nodig hebben. ”

En duiken er eens problemen op, dan springt VanRoey.be in de bres. “Een tijdje geleden liep bijvoorbeeld de uitlevering van enkele laptops wat mis. VanRoey.be heeft toen niet teruggedeinsd om de leverancier van de laptops mee aan tafel te krijgen. Na een heel open en transparante communicatie werd alles uitgeklaard en konden we verder. Ook rond projectplanning en meedenken over de toekomst scoort VanRoey.be uitstekende punten. Het is die dynamiek en gedrevenheid die we telkens in een partner zoeken, en voor onze ICT-gerelateerde zaken blijft VanRoey.be zich daarvoor superieur tonen.”

Sterke basis

Naast de kantoren in Leuven en Lommel heeft Flanders Make momenteel een derde locatie op het oog: Kortrijk. “De omgeving daar typeert zich door productiegerichte bedrijven. Met dat ecosysteem hebben we een sterke verbondenheid. Bovendien vinden we lokale verankering heel belangrijk en is een nieuwe vestiging in Kortrijk dan ook een logische volgende stap. Een extra locatie betekent ook dat onze interne communicatie extra goed moet verlopen. Met VanRoey.be zijn we verzekerd dat dat in goede handen is.”

Over Flanders Make

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Hun doel is om een onderzoeksnetwerk te creëren waar maakbedrijven (groot en klein) steun vinden voor hun innovatietrajecten. Op die manier draagt de onderneming bij tot nieuwe producten en productieprocessen om de voertuigen, machines en fabrieken van de toekomst te realiseren. “Naast kennisopbouw doen we ook aan kennisdeling. We delen onze resultaten met de sector zodat ook de innovatievolgers de stap naar Industrie 4.0 kunnen zetten. Zo stimuleren we competitiviteit en creëren we meerwaarde.”

“Ook rond projectplanning en meedenken over de toekomst scoort VanRoey.be uitstekende punten. Het is die dynamiek en gedrevenheid die we telkens in een partner zoeken, en voor onze ICT-gerelateerde zaken blijft VanRoey.be zich daarvoor superieur tonen.”
Dirk Torfs
CEO Flanders Make
Dirk Torfs CEO Flanders Make

Ook interessant:

Of bezoek webstore.be om producten te vinden en te bestellen